Microsoft word - patientinformation kring anafylaxi och anapen

Vad är anafylaxi? Anafylaxi är en svår överkänslighetsreaktion som kan drabba alla organ i kroppen med en kraftig allmänpåverkan. Reaktionen leder alltid till påverkan på andningsvägarna eller hjärtkärlsystemet eller båda. Utlösande orsaker kan vara allergiska eller icke-allergiska. En allergisk anafylaxi kan orsakas av sådant som man intar som mat och läkemedel. Det kan även vara sådant som kommer in i kroppen genom injektioner, till exempel läkemedel eller stick av getingar och bin. Mer ovanlig orsak är naturgummi (latex) som kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Icke-allergisk anafylaxi kan orsakas av läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel, röntgenkontrastmedel och även av ansträngning. Ibland finner man ingen säker orsak till anafylaxin. Enbart nässelutslag (urtikaria), lokala svullnader (angioödem), rinnande ögon och näsa eller symtom från mag-tarmkanalen, är inte anafylaxi, om det inte dessutom uppträder kraftig allmänpåverkan. Symtom De första symtomen är ofta nässelutslag, svullnader och klåda i handflator, fotsulor och hårbotten. Sedan kan det bli kraftig rinnsnuva, heshet och hackhosta. Många får andningsbesvär. Ungefär en tredjedel får symtom från magtarmkanalen med illamående, kräkningar, diarréer och magkramper. Därefter kan det komma symtom från hjärtkärlsystemet med blodtrycksfall och svimning, men ibland kommer detta först. Man kan se tecken på hjärnpåverkan med oro, rastlöshet, trötthet, förvirring och känsla av katastrof. Vid svårare reaktioner med blodtrycksfall och grumlat eller förlorat medvetande talar man om en anafylaktisk chock eller allergichock. Snabbt insatt behandling är viktig och adrenalin är förstahandsmedicin. Allergiker som riskerar att få en allergichock ska alltid vara utrustade med en adrenalinpenna för egeninjektion samt antihistamin- och kortisontabletter. Exempel på symtom • Klåda, särskilt under fötter, i handflator eller hårbotten • Stickande känsla i munnen • Svullnad i mun och svalg, svullna läppar och ögon • Klåda, rodnad eller nässelutslag var som helst på kroppen • Magsmärtor, illamående och kräkning eller diarré • Andnöd, yrsel och/eller astmasymtom • Svaghet, blodtrycksfall, svimning • Grumlat eller förlorat medvetande Mindre allvarliga symtom vid allergi är nässelutslag, stickningar i munnen, klåda men i övrigt mår man bra. Detta är inte allvarligt i sig och kan behandlas med antihistaminer. Om symtomen förvärras ska du kontakta läkare. Det kan hända att en lindrig överkänslighetsreaktion går över för att efter några timmar återkomma som en allvarligare reaktion. Allvarliga symtom • Andningsproblem • Det känns svullet i mun och svalg • Yrsel och allmän svaghet Vanliga orsaker • Olika födoämnen t.ex. jordnötter, andra nötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg • Bi- och getingstick • Latex • Penicillin eller vissa värktabletter framför allt acetylsalicylsyra ex.vis Magnecyl, Treo eller andra läkemedel av samma familj. Behandling Den viktigaste åtgärden är att så snabbt som möjligt ge adrenalin mitt på utsidan av låret. Enklast är att använda adrenalinpenna, Anapen®. Det är viktigt att den som har fått en sådan också får öva i förväg med en riktig adrenalinpenna (hos små barn får föräldern öva på sig själv). Det är viktigt att vid astma ge luftrörsvidgande medicin. Antihistamintabletter lindrar klåda och nässelutslag, effekten kommer efter 30-60 minuter. Kortisontabletter är också viktigt men har ingen akut effekt. Det kan ta 1-2 timmar innan full effekt uppnås. Har man fått en allvarlig överkänslighetsreaktion– oavsett orsak – har man en liten ökad risk att i framtiden få en liknande reaktion! Har du haft en anafylaktisk reaktion, även om den är lindrig, ska du kontakta läkare för en utredning. Läkaren ger dig nödvändig information och skriver vid behov ut läkemedel som du bör ha till hands. Följ läkarens råd. Vid anafylaxi Injicera adrenalin omedelbart. Var inte rädd att ta din adrenalinspruta, den kan rädda ditt liv. Ring därefter 112 och beställ ambulans eller be någon annan göra det. Mer information hittar du på www.anapen.nu Här finns bland annat instruktionsfilm mm.

Source: http://www.anapen.nu/Portals/13/Anapen_dok/Patientinformation%20kring%20anafylaxi%20och%20Anapen.pdf

Microsoft word - oral and poster presentation award.doc

The AFPS Nagai-Shukri Pre-doctoral Oral and Poster Presentation Award Oral Presentation Award 16O1-3 IN-SKIN ELECTROPORATION USING A MICRONEEDLE ELECTRODES-ARRAY Keshu Yan, Hiroaki Todo, Kenji Sugibayashi Faculty of Pharmaceutical Sciences, Josai University, Japan 16O1-4 SKIN DELIVERY MOLECULAR HYDROPHILIC COMPOUND USING HOLLOW MICRONEEDLES Nanthida W

Informe de articulos de poa para gobierno 2007.xls

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION PROGRAMA TRIMESTRAL UNIDAD DE PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1" COLOR NEGRO CON 20ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/2" COLOR NEGRO CON 20 CAJAARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/4" COLOR NEGRO CON 20 CAJAA

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles