310290 lyrica folder

Lyrica®
Hoe zien de Lyrica® capsules eruit en hoeveel zitten er in een
Uw arts heeft u het geneesmiddel Lyrica® (pregabaline) voorgeschreven en heeft verpakking
u ook uitgelegd waarom u dit middel gaat gebruiken. - 75 mg capsule: wit-oranje harde gelatine capsule met de opdruk “Pfizer” op het Deze folder is samengesteld om u nog eens schriftelijk te informeren over de eigenschappen van Lyrica® en het dagelijks gebruik hiervan. bovenste deel en “PGN 75” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. Ondanks deze informatie raden wij u aan altijd voordat u het middel gaat - 150 mg capsule: witte harde gelatine capsule met opdruk “Pfizer” op het bovenste deel en “PGN 150” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. gebruiken de bijsluiter te lezen die in de verpakking van de Lyrica® zit. - 300 mg capsule: wit-oranje harde gelatine capsule met opdruk “Pfizer” op het bovenste deel en “pgn 300” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. Wat is Lyrica®
Iedere verpakking bevat 56 capsules, 4 doordrukstrips met ieder 14 capsules. Lyrica® is een geneesmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van neuropatische pijn. Daarnaast kan Lyrica® ook worden gebruikt als aanvullend Hoe lang is Lyrica® houdbaar
middel bij de behandeling van epilepsie (vallende ziekte). De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de zijkant van de verpakking. Dezelfde gegevens staan ook vermeld op de doordrukstrips onder de aanduiding “exp”. De Wat is neuropatische pijn
Lyrica® capsules moeten worden bewaard in een droge omgeving en bij een “Gewone pijn”, bijvoorbeeld veroorzaakt door een snijwond of operatie, ontstaat door beschadiging van lichaamsweefsel, zoals huid, bot of spieren en wordt noceptieve pijn genoemd. Gewone pijn voelt vaak scherp aan. Deze pijn reageert Waar kan ik meer informatie vinden over neuropatische pijn
meestal goed op bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen of naprosyne. Meer informatie over uw ziektebeeld en het gebruik van Lyrica® kunt u altijd vragen Neuropatische pijn is anders dan gewone pijn, en wordt ook wel zenuwpijn aan uw arts. U kunt echter ook eens kijken op de volgende websites: genoemd. Deze pijn ontstaat door beschadiging van een zenuw of druk tegen een zenuw en kan “tintelend” of “brandend” aanvoelen. Andere beschrijvingen die wel eens worden gebruikt zijn: “het gevoel hebben op glas te lopen” of “mieren voelen kriebelen onder de huid”. Deze vorm van pijn kan voorkomen bij aandoeningen Informatie is ook te verkrijgen bij de stichting Pijn-Hoop. Deze stichting is een waarbij zenuwen zijn beschadigd, zoals diabetes mellitus (suikerziekte) en herpes organisatie door mensen met chronische pijn voor mensen met chronische pijn, en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn. U kunt kijken op de website van deze stichting: Ook kan deze pijn optreden na een operatie, na een ongeval, of doordat er in het lichaam iets tegen een zenuw aandrukt zoals bijvoorbeeld een hernia. Neuropatische pijnwaarnemingen kunnen ook worden beschreven als heet, brandend, kloppend, schietend, stekend, scherp, kramp, tintelend, gevoelloos, Algemene Pijn Service, ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen.
slapend. Neuropatische pijn kan aanleiding geven tot slaapstoornissen, Telefoon secretariaat 0513 685400
stemmingswisselingen en vermoeidheid. Het gevolg hiervan kan een verminderde kwaliteit van leven zijn. De “gewone pijnstillers” werken maar zeer matig bij neuropatische pijn. Lyrica® is speciaal voor de behandeling van deze vorm van pijn Telefonisch spreekuur pijnconsulenten: elke middag tussen 13.30 en 14.30 uur. Hoe werkt Lyrica®
www.anesthesieheerenveen.nl
De werkzame stof in de Lyrica® capsules heet pregabaline. Deze stof is verwant aan verbindingen die van nature in het lichaam voorkomen en een rol spelen bij het doorgeven van pijnsignalen tussen de verschillende zenuwcellen. Hierdoor kan Lyrica® invloed uitoefenen op het doorgeven van deze pijnsignalen en kan het middel de pijn verminderen. In welke doseringen is Lyrica® te verkrijgen
Kan ik naast de Lyrica® ook andere geneesmiddelen gebruiken
Er zijn Lyrica® capsules van 75, 150 en 300 mg beschikbaar. Ja, dit is mogelijk. Meestal treedt er geen onderlinge beïnvloeding op. De onderhoudsdosering, dit is de dosering die u over het algemeen een langere Alleen bij het gelijktijdig gebruik van de morfineachtige pijnstillers (zoals periode gebruikt, ligt tussen de 150 en 600 mg per dag. Deze dosering wordt Oxycontin®, Oxynorm®, MS-contin, Oramorph) en slaap- en rustgevende middelen verdeeld over 2 giften per dag. Uw arts of de pijnverpleegkundige kan samen met u kunnen de bijwerkingen van deze middelen, zoals slaperigheid, sterker optreden. beoordelen welke dosering voor u voldoende werkzaam is. Gelijktijdig gebruik met de anticonceptiepil (de “pil”) levert geen problemen op (zie verder in deze brochure). Het is echter raadzaam uw arts of apotheker altijd te Wanneer moet Lyrica® worden ingenomen
informeren over de andere geneesmiddelen die u gebruikt. Dat geldt ook voor de Tenzij de arts anders voorschrijft, kan Lyrica® het best om de 12 uur worden geneesmiddelen die u zonder recept bij drogist of apotheker kunt kopen. ingenomen, bijvoorbeeld om 8 uur ’s morgens en om 8 uur ’s avonds. Het middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Zijn er situaties waarin ik Lyrica® niet mag gebruiken
Het middel kan gewoon met een glas water worden ingenomen. Het gebruik van Lyrica® wordt afgeraden wanneer er in het verleden sprake is Regelmatige inname op hetzelfde tijdstip is belangrijk voor het effect. geweest van overgevoeligheid voor de werkzame stof pregabaline of een van de Mocht u een dosering per ongeluk niet hebben ingenomen, dan kunt u die dosering gebruikte hulpstoffen. Op oudere leeftijd bent u gevoeliger voor medicijnen en kunt tot enkele uren na het geplande tijdstip alsnog innemen. Bent u die dosering u mogelijk iets meer last hebben van bijwerkingen. Voorzichtigheid is dan geboden. helemaal vergeten, dan moet u die dosering overslaan en niet op het volgende Bij ernstige problemen met de nieren zal de arts een aangepaste dosering voorschrijven. Bij personen onder de achttien jaar zal de arts bespreken dat de veiligheid bij jongeren niet is onderzocht. De arts kan echter een bijzondere reden Voorschrift schema Lyrica®
hebben om toch Lyrica® voor te schrijven. Er zijn enkele stofwisselingsaan- Hoeveelheid
Tijdstip
doeningen waarbij Lyrica® beter niet kan worden gegeven. Uw arts is hiervan op de 20.00 uur
20.00 uur
Heeft Lyrica® invloed op de rijvaardigheid en het reactievermogen
20.00 uur
Het gebruik van Lyrica® kan leiden tot vermindering van het reactie- en 08.00 en 20.00 uur
concentratievermogen. Hiermee dient u rekening te houden bij het besturen van 08.00 en 20.00 uur
voertuigen en het bedienen van machines, zeker in de fase waarin de voor u 08.00 en 20.00 uur
08.00 uur
Wanneer u eenmaal de optimale dosering heeft bereikt, zult u merken dat u lichaam 150 mg (2 caps.)
20.00 uur
08.00 uur
Lyrica® en alcohol
150 mg (2 caps.)
20.00 uur
08.00 uur
Lyrica® kan de effecten van alcohol versterken. 150 mg (2 caps.)
20.00 uur
Lyrica® en anticonceptie

Daarna 2x daags 150 mg 08.00 uur en 20.00 uur

De betrouwbaarheid van de anticonceptiepil (de “pil’) wordt niet beïnvloed door Lyrica®, en omgekeerd wordt de werking van Lyrica® niet beïnvloed door de pil.
Heeft Lyrica® bijwerkingen

Lyrica® en zwangerschap
Zoals veel geneesmiddelen mag Lyrica® niet tijdens de zwangerschap worden
Het is goed te weten dat elk geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet gebruikt, tenzij de arts u anders adviseert. iedereen die zal ondervinden. De meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van Lyrica® zijn duizeligheid en slaperigheid. Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard en gaan over wanneer uw lichaam aan het middel gewend is geraakt. In de bijsluiter zult u nog andere bijwerkingen vinden, maar die komen zeer weinig voor.

Source: http://www.anesthesieheerenveen.nl/images/Pijn/Brochures%20Pijnbestrijding/Lyrica.pdf

Newsletter feb 09

N Z M I L K I N G & P U M P I N G T R A D E A S S N . I N C Practising Certificate Approvals / New Members b l o w e r o v e r h a u l r e p a i n t e d . P l y m o u t h w o r k s h o p . M b a r achieves the same machine actually milks is steadily rising, America on the the amount of overlap we are establish why the interaction cup slip, no teat end damage, seeing, which is largel

Microsoft powerpoint - big poster.ppt [read-only]

Two Methods for Identifying PDE Inhibitors Heidi L. Benson, Y. Vivienne Marsh, James F. Blake, John G. Nygaard and Francis X. Sullivan Back round of ground of PDEs idation Libra br ry Crea ary Creation Conduct HTS to identify inhibitors of PDEx using the following two Phosphodiesterases (PDEs) hydrolyze the second messenger • Goal is to construct a validatio

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles