Wandelvoordrachten: herkennen van ziekten en plagen in boomkwekerij

WANDELVOORDRACHTEN 2013: Herkennen van ziekten en plagen
In het verleden werden reeds wandelvoordrachten georganiseerd vanuit het Waarschuwingssyteem en de dienst ADLO met als doel schadelijke en nuttige organismen te leren kennen en herkennen en actuele beheersings- en bestrijdingsinformatie aan te bieden. Om een efficiënte en beredeneerde gewasbescherming te kunnen voeren, is er nood aan heel wat kennis en informatie. Daarom worden deze zomer opnieuw verschillende wandelvoordrachten georganiseerd voor telers, tuinaannemers en groenvoorzieners. Deze wandelvoordrachten zijn de ideale gelegenheid om ook met elkaar ervaringen uit te Afhankelijk van datum en locatie, worden de voordrachten gecombineerd met een toelichting rond de volgende proeven en projecten: Herkennen van ziekten en plagen (W&W): Liesbet Van Remoortere (PCS)
Via de wandelvoordrachten wordt aan de leden van het Waarschuwingssysteem de gelegenheid geboden een aantal plagen in de praktijk te leren kennen en herkennen. Tijdens de wandelvoordracht gaan we met de loep in de hand actief op zoek naar schadelijke en nuttige organismen. Aan de hand van voorbeelden wordt er informatie
gegeven over het herkennen, beheersen en bestrijden van organismen. Niet-leden van het Waarschuwingssysteem
kunnen op de rondgang kennismaken met het Waarschuwingssysteem en met de informatie die via dit systeem wordt
verspreid.

Provincieproject: Gebruik van feromonen en waarnemingsnetwerk:
Liesbet Van Remoortere (PCS)
Naast de visuele methode van waarnemen met een loep, kan je beschadigers ook waarnemen met vallen en feromonen. Het PCS heeft reeds enige ervaring opgedaan in het waarnemen van beschadigers met deze feromonen. Via het project wordt een netwerk opgebouwd van waarnemers om meer gegevens te verzamelen en gerichter bestrijdingsadvies te kunnen geven. Proeven ADLO-PCS: Frans Goossens, Yvan Cnudde (ADLO), Filip Rys, Dominique Van Haecke (PCS)
Vanuit ADLO en PCS worden jaarlijks diverse gewasbeschermingsproeven aangelegd. De proefopstellingen m.b.t. onkruid- en insectenbestrijding, de proeven groeiregulatie en mulchen in de containerteelt worden toegelicht.

Gebruikswaardeonderzoek PCS:
Pieter Goossens, Filip Rys (PCS)
Sinds enkele jaren worden op het PCS (i.s.m diverse partners) verschillende soorten en cultivars aangeplant in vergelijkende sortimentsproeven, waaronder Geranium, Astrantia, Sedum, Prunus, Rosa, Echinacea en Vinca. De cultivars worden o.a. vergeleken naar plantkarakteristieken, toepassingsmogelijkheden en ziekte- en
vorstgevoeligheid. Voor bepaalde soorten werden de resultaten van dit onderzoek reeds samengebracht in een rapport
met geïllustreerde plantfiches. De proefopzet en de resultaten worden toegelicht.

IWT-project: Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium buxicola
in Buxus: Bjorn Gehesquière (PCS)
De voorbije jaren werd de teelt van Buxus geplaagd door de schimmel Cylindrocladium buxicola. In september 2009 werd een gezamenlijk onderzoeksproject voor deze ziekte opgestart door het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Dit project loopt eind augustus ten einde. Tijdens de
rondgang wordt een update gegeven betreffende de internationale C. buxicola problematiek en zullen de symptomen
van deze pathogeen beschreven worden. Vervolgens worden enkele praktische besluiten weergegeven die gebaseerd
zijn op eigen en buitenlands onderzoek betreffende chemische bestrijding, waardplantgevoeligheid en teelttechniek.

ADLO-project: Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de sierteelt:
Els Mechant (PCS)
Om siertelers bij te staan in het toepassen van IPM op hun bedrijf, startte op 1 maart 2013 het ADLO-demonstratieproject ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de sierteelt’ (door PCS en ILVO). Tijdens de wandelvoordracht worden enkele IPM-basisprincipes en bijhorende maatregelen in de praktijk geïllustreerd zodat de telers deze ook vlot op hun eigen bedrijf kunnen integreren. De technieken die de teler van het bezochte bedrijf toepast, worden toegelicht en gelinkt aan onderzoeksresultaten van eerder proefwerk. De wandelvoordrachten vinden plaats op verschillende data en locaties. De rondgangen op 16 en 19 juli 2013 zijn gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via de inschrijvingsstrook op de laatste pagina. Dinsdag 9 juli 2013 om 13.30u: Sparhoeve (Debruyne Kris), Kattestraat 10,
8600 Diksmuide en Debruyne Kristof, Hoge Kamstraat 5, 8600 Diksmuide
13.45 uur: Gecombineerde wandelvoordracht: • IPM-toepassingen op het bedrijf: praktische voorbeelden • Herkennen van ziekten en plagen (W&W) • Toelichting Waarnemen met feromoonvallen 17.00 uur: Afsluitende drink met broodjes georganiseerd door Webos Deze rondgang wordt gecoördineerd door ADLO en Webos. Voor meer informatie: zie uitnodiging ADLO. Dinsdag 16 juli 2013 om 13.30u: Provinciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80,
9900 Eeklo
13.45 uur: Gecombineerde wandelvoordracht: • Herkennen van ziekten en plagen (W&W) • Toelichting Waarnemen met feromoonvallen • Toelichting Gebruikswaardeonderzoek PCS • Toelichting Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium Deze rondgang is gericht naar de sector groenvoorziening Vrijdag 19 juli 2013 om 13.30u: De Neve Hans, Windekouter 51, 9860 Oosterzele en
De Moor Laurent & Zoon, Windekouter 84, 9860 Oosterzele
13.45 uur: Gecombineerde wandelvoordracht: • IPM-toepassingen op het bedrijf: praktische voorbeelden • Herkennen van ziekten en plagen (W&W) • Toelichting Waarnemen met feromoonvallen Inschrijvingsstrook (T: 09 353 94 94, F: 09 353 94 95 of E: info@pcsierteelt.be)
Bedrijf:…………………………………………………………………………………………….…….
Naam, voornaam en e-mailadres van de deelnemende personen (personen die bij inschrijving een
e-mailadres opgeven, krijgen na de inschrijvingsdatum een bevestiging per mail): …………………………………………………………………….………………. …………………………………………………………………….………………. …………………………………………………………………….………………. Wenst deel te nemen aan de rondgang op (uw keuze aankruisen a.u.b., meerdere dagen zijn mogelijk): Dinsdag 16 juli 2013: Provinciaal Domein Het Leen, Eeklo
Vrijdag 19 juli 2013: De Neve Hans en De Moor Laurent & Zoon, Oosterzele
Deelname aan deze twee rondgangen is gratis. Inschrijven kan t.e.m. 12 juli 2013.

Voor de rondgang op dinsdag 9 juli 2013 in Diksmuide wordt een bijdrage van € 5 per persoon
gevraagd (voor ontvangst en afsluitende drink met broodjes) en dient ingeschreven te worden bij
WEBOS. Inschrijven kan t.e.m. 7 juli 2013 bij Régine Debrabandere (secretaris WEBOS): E-mail:
regine.debrabandere@webos-boomkwekers.be – GSM: 0495/54 36 99 – Fax: 056/32 96 98.
Voor meer informatie: zie uitnodiging ADLO.

Source: http://www.boomtelersfederatie.be/Uitnodiging%20W&W_wandelvoordrachten%20juli%202013.pdf

To: schermer building services cc, trading as kingcrete

African Oxygen Limited t/a Afrox Registration Number – 1927/000089/06 NOTE : The person authorised to sign this application, and his/her witnesses, must initial the foot of each page Purpose of Application: New Account Existing Account - Application for change in Credit Limit/Terms [Afrox Account no. _________________] Existing Account - Notification Afrox of other changes

Effective date:

Step Therapy Requirements Effective 2/1/2014 Effective Date: 02/01/2014 STEP THERAPY GROUP DESCRIPTION ANTI-INFLAMMATORY AGENTS - GI DRUG NAME ASACOL HD | DIPENTUM STEP THERAPY CRITERIA PRIOR CLAIM FOR BALSALAZIDE OR APRISO WITHIN THE PAST 120 DAYS. Physicians United Plan Step Therapy Requirements Effective Date: 02/01/2014 STEP THERAPY GROUP DESCRIPT

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles