Microsoft word - fungerar internet som du vill.doc

KG Jonsson-Finne
25 augusti 2004

Fungerar internet som du vill?

Hur har du det med ditt internet?
Jag menar, trivs du eller tycker du det är besvärligt och störande?
Funkar webben och gör den sitt jobb? Hjälper e-posten ditt företag eller är det en belastning?
När internet blev allmänt tillgängligt för över tio år sedan, snackades det i internetkretsar om
vad som skulle bli ”the killer application”. Alltså, något som bara var ett ”måste” för alla
internetanvändare, och som skulle övertyga många att ta till sig internet. E-posten är nog det
som vann och blivit ett ”måste” för de flesta, både privatpersoner och företag.
E-post, eller mejl i dagligt tal, är nästan en förutsättning för att ett företag ska kunna bedriva
affärer och att hålla kontakt med kunder och leverantörer. För att inte tala om att mejl gjort
världen mindre och lättare att nå ut till, för oss privatpersoner.
Men med e-posten har de som annonserar också fått ett mycket effektivt medium. Tror de.
Verkligheten är att de flestas budskap gör mer skada än nytta, för oss.
En missriktad svensk lag
På grund av en lag som den svenska riksdagen antog häromåret, är det fritt fram att skicka
oönskad e-post till dig och mig. Nu har de, som då borde förstått bättre, ändrat sig men skadan
är redan skedd.
Tanken var att man skulle registrera sig i ett register om man inte ville ha e-postreklam. De
seriösa bolagen sköter säkert det här bra, men för spammarna, dvs de som skickade stora
mängder reklammejl, var det en guldgruva med gratisadresser. Att adresserna gick till
personer som INTE ville ha e-postreklam störde inte dem. De skickade ut e-postreklam i stora
mängder och till extremt låga kostnader. Lagligt. Tack alla okunniga och godtrogna
riksdagsmän.
Spam – massreklam via e-post
Enligt Computer Swedens ordlista:
spam - (1) skräppost: obeställd e-postreklam i massutskick. Ofta reklam för pornografi,
undermedel och snabba sätt att bli rik. Spam har ofta avsändare som är svåra att spåra.
Men även etablerade företag skickar ut spam ibland. Alla obeställda massutskick räknas
som spam, även om innehållet är seriöst och avsändaren är känd.

Att skicka är inget problem
Numera kan man köpa tusentals mejladresser på en CD-skiva för under hundralappen.
Sändningskostnaden är löjligt låg, så det är inget ekonomiskt hinder att skicka störande mejl
till alla och envar.
För att råda bot på detta problem har såväl organisationerna bakom internet samt fristående
programföretag börjat hitta på lösningar. Flera finns redan, men fler och effektivare kommer
säkert.
För internetorganisationerna innebär den enorma mängden mejl störningar och belastningar
på nätverk, routrar och annat som behövs för att få internet att fungera. Fler och fler
operatörer, ISP, sätter som krav att deras kunder inte får skicka massreklam. När spammarna
upptäcks, stängs deras uppkoppling till nätet. Det har utvecklas olika metoder att ”kidnappa”
helt legitima mejlservrar hos företag, och använda dem. Kanske din dator också?
Via olika former av ”elaka program” skickas tusental mejl innan servern stängs av. Resten av
adresslistan skickas med nästa kidnappade server, och nästa tills kanske en miljon spam-mejl
skickats.
Fungerar internet som du vill.doc sida 1 av 2 Om bara någon enstaka person svarar på erbjudandet, kan det vara tillräcklig utdelning på
ansträngningarna.
Ett urval av de spam-mejl som stoppats av mitt eget mejlfilter den senaste veckan är reklam
för Viagra, viktminskning, penis- och bröstförstoring, olika spelsajter, sextjänster samt även
antispam-program. De som säger sig hjälpa mig mot spammarna är själva spammare.
Förtroendeingivande eller hur!
För att lura mejlfiltren är det ofta oskyldiga meddelanden som börjar med information som du
beställt. Eller också stavas nyckelorden lite annorlunda. En dator förstår inte vad som menas
med ”V1@gr@” och först slinker dessa mejl igenom tills man lagt in den stavningen i
spärrlistan. Likaså är stora delar av mejlen fyllda med nonsenstext med ”ofarliga” gärna
vetenskapliga ord. Allt för att budskapet ska nå våra ögon men missas av datorns filter.
Virus och spionprogram
Om man klickar på en länk i ett spam-mejl kommer man till webbplatsen med erbjudandet.
Där kan finnas reklambanners som lagrar virus och spionprogram på din dator. Ett
spionprogram kan t ex vara i gång i bakgrunden på din dator och registrera alla
tangentnedslag. Dessa skickas sedan till en server som analyserar dem och i värsta fall
utnyttjar dem för att nå dina bankkonton eller ditt företags hemliga dokument.
Lösningen är egentligen ganska enkel. Först på listan är att inte öppna misstänkt mejl. Men
det behövs även säkerhetsprogram som håller din dator ren från virus och spionprogram.
Med jämna mellanrum bör du sanera datorn, d v s låta ett program söka igenom hårddisken
och ta bort det som inte ska vara där. Eftersom det hela tiden utvecklas nya virus och
spionprogram, måste även dina sökprogram uppdateras, vilket normal sköts automatiskt av
antivirusprogrammen. Det enda du behöver göra är att se till att det fungerar. Men viktigaste
är nog ändå att INTE öppna mejl där du inte känner igen avsändaren.
Internetanvändningen ska beslutas av företagsledningen
Internet är ett bra verktyg för ditt företag, men måste användas rätt.
Internet är inte bara en teknisk lösning på bl a kundkontakter i ditt företag. Internet är mycket
större, det är ett strategiskt verktyg för hela företaget och ska som sådant hanteras och
beslutas av företagsledningen och styrelsen. Lösningen är inte att förbjuda personalen att
surfa. Det kan kanske t o m vara önskvärt att de använder internet för sina privata uppgifter.
Men det ska inte vara varje datoranvändare som ska besluta om hur e-post och virusskydd ska
skötas på den enskilda datorn. Det ska företagsledningen göra och som ska gälla alla datorer
på företaget. Om bara en av datorerna smittas med virus kan det sänka hela företaget i flera
dagar. Har du råd med det?
Alltså, en sund e-postpolicy och lämpliga program, säkerställer att internet jobbar för ditt
företag och inte mot det.
KG Jonsson-Finne

Fungerar internet som du vill.doc sida 2 av 2

Source: http://www.itd.li/kg/kolumn/Fungerar_internet.pdf

Why is contraception a sin

In July of 1968, Pope Paul VI issued a very important letter: "Humanae Vitae"(latin for Human Life). How many Catholics today know, love, live, and teach others it's truths? The New Universal Catechism calls contraception "intrinsically evil"(p.570) Contraception is against life. It goes against the natural design of God for sexuality, changing it into something it was never inten

Rosacea - dr. elzette steyn

Dr. Elzette Steyn's Medical Aesthetics and Vein Clinic 225 Clandeboye Ave., Selkirk, Manitoba, R1A 0X2 ___________________________________________________________________ Rosacea Rosacea is a chronic skin condition that affects some people in their thirties and forties. It starts with mild redness or blushing of the cheeks, chin, nose and forehead. The redness deepens over time and becomes p

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles