Microsoft word - esyndoc28620139394

Verslag vierde bijeenkomst Struinwaardteam 17 juni 2013 Verslag vierde bijeenkomst Struinwaardteam Aanwezig: Annelies Kempenaar, Jouk Petter, Kor Miedema, Geke Koekkoek, Kristian van Oene (Landschap Overijssel) en Fleur de Graaff (Landschap Overijssel) Afwezig: Bert Dijkstra, Harry Lassche, Remko van Keulen (Scouting Jan Lijding) Stand van zaken communicatie en andere afspraken Artikel Berkumer: is geplaatst. Eerste zin ontbrak, maar boodschap was duidelijk. Websites: op de website van Samen Berkum staat de nieuwe informatie over het gebruik van de Struinwaard + info over het Struinwaardteam. Zij verwijzen naar de website van Landschap Overijssel waar alle verslagen + andere informatie is te vinden. Hiermee voldoen we aan de afgesproken transparantie over het proces. Poster: De poster met de bekendmaking van het hondenbeleid heeft vanaf ons vorige overleg tot nu in de paneelkasten bij de Struinwaard gehangen. Deze poster vervangen we nu voor een algemenere poster over het gebruik van de Struinwaard. Fleur heeft voorstel poster gedaan. Iedereen was akkoord. Annelies maakte de opmerking dat een van de paneelkasten erg beschadigd is door vuurwerk en dat de kasten erg vies zijn. Afgesproken is dat de paneelkasten z.s.m. worden schoongemaakt, de beschadigde wordt vervangen en de nieuwe poster in de paneelkast komt te hangen. Fleur regelt deze acties met Kristian. Hondenpoepbakken: de gemeenten heeft inmiddels de hondenpoepbakken geplaatst. Ze staan op de juiste afgesproken plaatsen. Opmerking van team: de zakjes moeten wel actief worden aangevuld, anders slaan we de plank mis. Afgesproken is dat Kristian contact opneemt met de gemeente om dit door te geven. Reglementbordjes: zijn aangepast aan nieuwe regels voor gebruik en hangen op de afgesproken plaatsen. Er staat alleen niet op dat het toegestaan is om met paarden het terrein te betreden. Maar gezien er een speciaal ruiterpad ligt, verwachten we niet dat dit problemen oplevert. Ervaringen van team over nieuw gebruik De ervaringen tot nu toe zijn erg positief. Het team treedt al actief op als ambassadeur en spreekt gebruikers van de Struinwaard aan op ongewenst gedrag. Het is een paar keer voorgekomen dat er een wandelaar is aangetroffen met een grote groep honden. Annelies heeft deze wandelaar hierop aangesproken en aangegeven dat de Struinwaard geen specifiek uitlaatgebied is. de wandelaar reageerde hier positief op. Kor heeft al meerdere keren bezoekers erop aangesproken om hun afval op te ruimen. Ook hier werd positief op gereageerd. Opruimactie Geke heeft contact gehad met Clarina Struier, de directrice van de basisschool de Duivenkamp, over het samen organiseren van een opruimactie. Besproken is dat dit het beste met groep 8 kan gebeuren (verlaten snel de school, het is wenselijk hen nu te binden aan de Struinwaard). Dit is een groep van ongeveer 25 leerlingen. Om de opruimactie spannender te maken, bekijken we wat de mogelijkheden zijn om ook wat opslag (kleine boompjes) weg te zagen. Clarina reageerde positief en neemt binnenkort hierover contact op met Kristian. Het Struinwaardteam is aanwezig bij de opruimactie om te begeleiden, te informeren en op te treden als ambassadeurs van de Struinwaard. Afgesproken is dat deze actie op een vrijdagmiddag gaat plaatsvinden ergens in september. Definitieve datum afstemmen met Clarina. Afgesproken is dat Kristian de mogelijkheden binnen Landschap Overijssel bekijkt om dit te laten begeleiden door mentoren en of Landschap Overijssel het gereedschap en de juiste kleding kan leveren. Afgesproken is dat Kristian Clarina uitnodigt om aan te schuiven bij het volgende overleg met het Struinwaardteam om de actie concreet te organiseren. Excursie Zaterdag 7 september om 10.00 uur organiseren we een excursie over de Struinwaard, wat is het voor een gebied en waarom wordt het op deze manier beheerd. Wat zijn kansen voor het gebied, maar ook wat zijn de knelpunten waar we met het beheer tegenaan lopen. De excursie is niet bedoeld om heel inhoudelijk alle planten en dieren die er leven te bespreken, maar meer hoe het terrein wordt beheerd en welke afwegingen je hierin maakt. De excursie start bij de kinderboerderij. 2 weken vooraf maken we deze excursie bekend in de Berkumer en op de website van Samen Berkum en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk de woensdag daarvoor. Dit kunnen ze per mail bij Annelies. Dit verkondigen we eveneens in de Berkumer. N.a.v. het aantal aanmeldingen bekijkt Kristian of hij de excursie alleen houdt of dat hij een extra collega meeneemt. Afgesproken is dat Fleur zorgt voor de nodige communicatie. Annelies stemt die woensdag met Kristian af hoeveel aanmeldingen er zijn. Verder is besproken: - wellicht wenselijk om een extra prullenbak bij de ingang van Koezen te hangen zodat iedereen ook makkelijk zijn afval kwijt kan. Annelies heeft aangeboden deze prullenbak te willen legen. We bekijken eerst wat de ervaringen van dit seizoen zijn. Mocht dit nodig zijn, wordt er een extra prullenbak geplaatst. - Jouk neemt de volgende keer een kennis van hem mee die misschien wil deelnemen aan - In een later stadium denken we samen na over extra zitmogelijkheden. Geopperd is om hiervoor een aantal grote stenen van de stenenbult te gebruiken. - Kristian neemt contact op met een aannemer om te bekijken of we de stenenbult weer wat kunnen herstellen / schoonmaken (brandnetels en andere opgroei deels verwijderen). Voorsteldatum volgende bijeenkomst: nader te bepalen n.a.v. mogelijke datum opruimactie.

Source: http://www.landschapoverijssel.nl/downloads/verslag%20vierde%20bijeenkomst%20Struinwaardteam.pdf

Pii: s0140-6736(02)08830-x

Feasibility and cost-effectiveness of standardised second-line drugtreatment for chronic tuberculosis patients: a national cohortstudy in Peru Pedro G Suárez, Katherine Floyd, Jaime Portocarrero, Edith Alarcón, Elisabetta Rapiti, Gilbert Ramos, Cesar Bonilla, Ivan Sabogal, Isabel Aranda, Christopher Dye, Mario Raviglione, Marcos A Espinal IntroductionMultidrug-resistant (MDR) tuberculosis

Template for msds documents

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 03200 Chemical Product and Contact Information Product Name: LECOSET 7000 Part Numbers: Powder 813-083 LECO Corporation 3000 Lakeview St. Joseph, Michigan 49085 813-004 813-005 Information: 269-983-5531 813-005-HAZ 813-056 Chemtrec: 800-424-9300 813-056-HAZ 813-056-010 (Chemtrec Int'l: 703-527-3887)

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles