1083241urodynamisch onderzoek

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het Menstrueert u, dan kan het onderzoek niet plaats- onderzoek, u krijgt hiervoor een afspraak. Als u door ziekte of een andere reden verhinderd Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen pol Urologie. In uw plaats kan dan een andere U kunt op de dag van het onderzoek last hebben Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na kunt u, op werkdagen tijdens kantooruren, contact het plassen. Ook kunt u een verhoogde plasdrang hebben. Dit komt, omdat de plasbuis geïrriteerd is In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn, of koorts krijgt, of u kunt aanmerke-lijk moeilijker plassen, neem dan contact op met uw Wat is een urodynamisch onderzoek (UDO)? Vervolgens wordt een dun drukkathetertje inge- Een UDO is een inwendig onderzoek van de blaas. Gebruikt u onderstaande 'blaasmedicijnen' dan bracht voor meting van de druk in blaas en plas- Dit onderzoek heeft tot doel om vast te leggen hoe moet u deze 3 dagen vóór het onderzoek niet meer de blaas en de daarbij horende sluitspieren functio- Ook wordt een katheter via de anus in de endel- neren. Bijvoorbeeld bij prostaatklachten of inconti- darm ingebracht, voor meting van de druk. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes Door middel van een dun slangetje, dat ingebracht worden op de huid vastgeplakt met pleisters, zodat wordt via de plasbuis en endeldarm, worden metin- Op de billen rondom de anus worden enkele plak- kers bevestigd, waarmee de activiteit van de bek- Voor een goed meetresultaat is het belangrijk dat kenbodemspieren gemeten wordt. De huid waar de de endeldarm leeg is. U heeft hiervoor een laxeer- plakkers komen wordt door de verpleegkundige middel meegekregen. Dit laxeermiddel brengt u ± 2 • de spanning in de bekkenbodemspieren. Een computer verwerkt daarna de meetresultaten. Het onderzoek vindt in principe in zittende houding Het onderzoek begint altijd met een lege blaas. plaats. Via het slangetje in de blaas wordt de blaas Het onderzoek gebeurt poliklinisch en wordt gedaan Daarom vraagt de verpleegkundige u om vóór het gevuld met steriel verwarmd water. Tijdens het vullen wordt door de computer de druk in de blaas De verpleegkundige wijst u waar u de kleding van Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige u om de mate van het dranggevoel in de blaas aan te Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze geven. Ook wordt u een aantal keren gevraagd te tafel heeft speciale steunen voor uw benen, zodat u hoesten. De blaas wordt gevuld, totdat u aangeeft met uw knieën omhoog en uw benen uit elkaar ligt. sterke drang tot plassen te hebben en de plas niet Vervolgens wordt de penis of de schede gereinigd meer kunt ophouden. Dan wordt het vullen gestopt, en kunt u uitplassen (zonder te persen!). De verpleegkundige brengt dan een dun slangetje Eventueel wordt het onderzoek nog eenmaal her- (katheter) via de plasbuis in de blaas. Via deze haald. Daarna worden slangetjes en plakkers katheter wordt het restant urine in de blaas geme- verwijderd en is het onderzoek afgelopen. ten. Deze katheter wordt hierna verwijderd.

Source: http://www.sjgweert.com/upload/patientenfolders/Urologie/Urodynamisch%20onderzoek.pdf

Effective date:

Step Therapy Requirements Effective 2/1/2014 Effective Date: 02/01/2014 STEP THERAPY GROUP DESCRIPTION ANTI-INFLAMMATORY AGENTS - GI DRUG NAME ASACOL HD | DIPENTUM STEP THERAPY CRITERIA PRIOR CLAIM FOR BALSALAZIDE OR APRISO WITHIN THE PAST 120 DAYS. Physicians United Plan Step Therapy Requirements Effective Date: 02/01/2014 STEP THERAPY GROUP DESCRIPT

exscn.net

The Church of Scientology is loudly voicing their strong resistance to what they call "psych drugs". It is therefore ironicthat the founder of Dianetics and Scientology, L Ron Hubbard, was taking a "psych drug" when he died. This is notunusual in itself, since bitter old men often go psychotic when dying. Witnesses testified that Hubbard died acting like araving lunatic. This is f

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles