Tandartspraktijkdegraaf.nl

Fabrikant/Leverancier

Toepassing (= indicaties) o.a.
anesthesie), voorkómen (= preventie) en/of bestrijden van pijn door plaatselijke verdoving in de tandheelkunde Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), alleen indien de injectievloeistof epinefrine bevat Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), alleen indien de injectievloeistof epinefrine bevat Organen met eind-arteriën, zoals vingers, tenen, oren, neus en penis (indien de injectievloeistof epinefrine bevat) Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of vergelijkbare, plaatselijk verdovende middelen van het amide-type Overgevoeligheid of allergie voor methylhydroxybenzoaat en/of natrium-metabisulfiet (met name bij astma-patiënten) Schildklierhormoon-productie, verhoogde (= hyperthyreoïdie), alleen indien de injectievloeistof epinefrine bevat Suikerziekte (= diabetes mellitus), alleen indien de injectievloeistof epinefrine bevat Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele
andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde
medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden
gebruikt.
Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden toegepast. Borstvoeding
De werkzame stof gaat over in de moedermelk. Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de
zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet
precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op
doktersrecept
.
Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger
te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u
medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de
zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van
borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te
gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens
zwangerschap of borstvoeding.
Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan na snelle toediening of het per ongeluk toedienen via een bloedvat (=
intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en wazig zien
veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis,
deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder
ondervinden.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit
medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.
Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anesthesie). De werking begint na 3-17 minuten en duurt 1-4 uur. Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met
een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld
in de bijsluiter .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht
of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een
wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op
overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald
medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn,
moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e)
middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals
voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid
of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen
ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de
jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se
onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit
medicijn.
Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's) Plasmavervangende middelen van het dextraan-type Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva) Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') Cyclopropaan en vergelijkbare anaesthetica Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's) Plasmavervangende middelen van het dextraan-type Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt.
Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden
gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit
medicijn met andere medicijnen of met voedsel.
Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend. Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar
medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij
kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of
badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien.
U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van
bewaren van dit middel.
Medicatietrouw

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw
(huis)arst.
Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de
daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen),
maar ten dele of niet vergoed worden.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de
vergoeding van uw medicijnen.
Andere informatiebronnen
Algemeen
U kunt zp nodig uw tandarts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.
Bijzonderheden
De flacons zonder epinefrine bevatten methylhydroxybenzoaat als conserveermiddel. De flacons met epinefrine bevatten natriummetabisulfiet als conserveermiddel. De (poly)ampullen bevatten geen conserveermiddel. Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling, verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand

Source: http://www.tandartspraktijkdegraaf.nl/Scandonest.pdf

Microsoft word - ipr-news.doc

Journal of Intellectual Property Rights Vol 17, May 2012, pp 256-261 IPR News ─ General countries are doubtful about the future of ACTA. Despite the rough ride, ACTA certainly is not yet EU Parliament’s draftsman urges ACTA rejection dead. All EP committees still have to vote on the British MEP David Martin (rappoteur for EP respective opinions, and the plenary of the Committee

Medication administration

PREVENTION OF MEDICAL ERRORS Description of Course Designed to inform medical professionals about the widespread problem of medical errors. It was developed to comply with Senate Bill 1558 Section 60 enacted in 2001 that states that all healthcare practitioners complete a two hour continuing education course covering prevention of medical errors. Objectives At the completion of this

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles