Microsoft word - gedragsprotocol omgaan met ernstig zieke kinderen en ongevallen op school 06-01-2010 bijlage 5.doc

Bijlage 5
Gifwijzer en EHBO
EHBO
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Zorg voor de veiligheid van de omstanders. Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert: - Vertel het slachtoffer wie u bent en wat u gaat doen. Zorg ervoor dat het slachtoffer rustig blijft. Als je iemand anders laat alarmeren, vraag dan altijd of die persoon terugkomt om te vertellen hoe snel de hulp komt. Iemand helpen op de plaats waar hij ligt of zit: - Probeer te voorkomen dat je het slachtoffer onnodig verschuift. Dit alleen in een noodtoestand, zoals bijvoorbeeld verdrinkings-, brand- of ontploffingsgevaar. Gifwijzer

Vergiftigingen

Verreweg de meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door medicijnen en
huishoudelijke producten. Bij jonge kinderen is er zelfs in ca. 40% van de gevallen
sprake van een medicijnvergiftiging, meestal door het innemen van vrij verkrijgbare
geneesmiddelen (fluortabletten, pijnstillers) of ‘de pil’.
Het bewaren op een voor kinderen onbereikbare plaats en het gebruik van
kinderveilige verpakkingen staat dus voorop.
Een ander aspect van vergiftiging is het langdurig gebruik van medicijnen in een te
hoge dosering, en het onvoldoende opmerken of negeren van bijwerkingen.
Deze vorm komt met name bij ouderen voor. Een goede screening van de medicatie
en controle door artsen en apotheker is hierbij van groot belang.
Omgaan met ernstig zieke kinderen / ongevallen op school
Acute vergiftiging
Onder de term ‘vergiftiging’ verstaat men meestal een ‘acute’ vergiftiging, wanneer
de vergiftigingsverschijnselen optreden na één hoge dosis van een of meer stoffen.
De stoffen hoeven op zich zelf niet giftig te zijn om een vergiftiging te veroorzaken.
Het is de dosis die er toe doet.
Onder vergiften verstaat men dus stoffen die in een lage dosering ernstige
verschijnselen veroorzaken.
Keukenzout of coffeïne kunnen echter in een hoge dosering ook een acute
vergiftiging veroorzaken.
Chronische vergiftiging
Minder bekend is de chronische vergiftiging veroorzaakt door lang werkende
geneesmiddelen die zich in het lichaam ophopen.
Middelen met een lange werkingsduur (1 dag of langer) kunnen in het lichaam
‘stapelen’, en op termijn problemen veroorzaken welke langzaam ontstaan en soms
lastig te herkennen zijn.
Algemene verschijnselen zijn moeheid, misselijkheid en duizeligheid, hartkloppingen
en diarree.
De medicatie moet in zulke gevallen nauwkeurig bepaald worden, soms moet de
patiënt zelfs aan de hand van bloedspiegelbepalingen worden ingesteld (bijv. bij
epilepsiepatiënten).
Van invloed is niet alleen de dosering en werkingsduur van het geneesmiddel, maar
ook factoren als nier- en leverfunctie (ouderen!) of versnelde opname door
bijvoorbeeld alcohol.
Ook grapefruitsap heeft bij sommige medicijnen een verhoogde opname uit de darm
tot gevolg waardoor een overdosering kan optreden.
Wat te doen bij vergiftiging
-
Spoel bij huid- of oogcontact met een gevaarlijke stof altijd langdurig met water. Raadpleeg de Gifwijzer, een handig overzicht met per vergiftiging een advies. Middelen om in huis te hebben, ‘voor het geval dat’: Norit, Azijn, Ammonia, Een snelwerkend laxeermiddel (bijv. natriumsulfaat). Veel voorkomende vergiftigingen bij kinderen 1. Schoonmaakmiddelen op petroleumbasis (terpentine, wasbenzine) Omgaan met ernstig zieke kinderen / ongevallen op school Gifwijzer In de tabel hieronder staat beschreven wat de cijfers beteken die achter de stoffen in de lijst staan. Bij braken moet de ingeslikte stof immers nogmaals door de slokdarm, wat schadelijk is bij agressieve/bijtende stoffen. Bovendien bestaat het risico dat de stof in de longen terechtkomt. Bij twijfel over welke stof er ingeslikt is nooit laten braken! Een glaasje en geen melk. Bij bewusteloosheid NOOIT laten drinken.
De huig prikkelen met de vinger of stompe kant
van de lepel. Het kind eventueel over de knie
leggen let op dat het braaksel niet in de longen komt. Bij bewusteloosheid of krampen nooit laten braken. Met bijvoorbeeld een glas water of limonade, 5. = KOFFIEROOM OF KLONTJE Hierdoor wordt schuimvorming voorkomen. BOTER GEVEN Bij een wespensteek ammonia (10%). Vacuümpomp gebruiken na verwijdering van de angel. Indien ernstige ademhalingsproblemen optreden: 112 bellen. Bij een bijensteek snel, binnen 2 minuten, de angel verwijderen zonder op het gifzakje te 7. = AZIJN OP DE STEEKPLAATS drukken, bijvoorbeeld door met de nagel te krabben. Vacuümpomp gebruiken na verwijdering van de angel. Indien ernstige ademhalingsproblemen optreden: 112 bellen. Bij tekenbeet: Teek verwijderen met tekentang: Niet in de teek knijpen! Ouders adviseren contact op te nemen met huisarts. Het is raadzaam de verpakking, de plant of het BIJ VERGIFTIGINGEN ALTIJD UW braaksel mee te nemen. Bij huid en/of HUISARTS WAARSCHUWEN OF oogcontact met schadelijke stoffen, altijd
langdurig spoelen met stromend water.
Omgaan met ernstig zieke kinderen / ongevallen op school Fluortabletten 2-3 (hierna wel melk geven) Kalmeringsmiddelen 2-3-4 (Librium, Seresta, Valium) Kwastontharders 2-3-4 kwastreinigers 1-6 Kwik (thermometer) 2-3 Omgaan met een (ernstig) zieke leerling / ongevallen op school Plaspillen 2-3 Pokon (vast) 2-3-4 Pokon (vloeibaar) 1-2 Pijnstillers 2-3-4 Omgaan met een (ernstig) zieke leerling / ongevallen op school

Source: http://www.vuurvlinder-skovv.nl/Portals/225/docs/Protocollen/Gedragsprotocol_omgaan_met_ernstig_zieke_kinderen_en_ongevallen_op_school_06-01-2010_bijlage_5.pdf

Microsoft word - ntx_patienteninformation.doc

Liebe Patientin, lieber Patient, Sie haben ein neues Organ erhalten und stehen kurz vor Ihrer Entlassung. Ein völ ig komplikationsfreies Leben ist mit der Einpflanzung des Organs nicht unbedingt garantiert. Aber sicherlich ist Ihnen bekannt, dass Sie selbst sehr viel dazu beitragen können, um mit Ihrem neuen Organ möglichst lange ein nahezu normales Leben führen zu können. Wenn Sie wei

130716_publikationen_evb

Publikationen aus der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin seit 2004 I. Originalarbeiten Maschmeyer G , Böhme, A, Buchheidt D, Cornely OA, Fricke HJ, Karthaus M, Lehrnbecher T, Link, Shah PM, Wilhelm M (2004): Diagnostik und Therapie von Infektionen bei Patienten in der Hämatologie und Onkologie. Leitlinien der Sektion Infektionen in der Hämatologie/Onkologie d

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles