Opmaak

Tabel bij ‘Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’. Editie 2009
Deze tabel geeft een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor een advies is opgesteld door de projectgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum. De geneesmiddelen zijn ingedeeld in farmacotherapeutische groepen.
Indien de kolom ‘actie nodig bij Clcr ≤’ een waarde bevat, is actie nodig. Indien deze kolom leeg is, is geen actie nodig bij Clcr > 10 ml/min.
Bij Clcr < 10 ml/min kan geen algemeen advies worden gegeven. Clcr = creatinineklaring Let op: Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie; kijk in ‘Verminderde Nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’ of op http://kennisbank.knmp.nl voor adviezen en achtergrondinformatie.
ANALGETICA EN
overige analgetica
ANTIRHEUMATICA
DMARD's
ANTI-ARRHYTHMICA
tuberculosemiddelen
overige antibacteriële
middelen
ANTIBACTERIËLE
NSAID's
MIDDELEN
aminoglycosiden
cefalosporines
ANTIDOTA
ANTI-EPILEPTICA
chinolonen
opioïden
macroliden
ANTIHISTAMINICA
penicillines
sulfonamiden
tetracyclines
ANTIHORMONEN
CALCIUM-
ANTAGONISTEN
ANTIHYPERTENSIVA
centraal aangrijpende
ANTIVIRALE MIDDELEN
antiretrovirale
middelen
ANTILIPAEMICA
fibraten
nicotinezuur en
analoga
CALCIUMREGU-
LERENDE MIDDELEN
bisfosfonaten
statines
ANTIMYCOTICA
antimycotische
CARDIOTONICA
antibiotica
hartglycosiden
fosfodiësteraseremmers
CONTRASTMIDDELEN
middelen bij herpes-
infectie
DIURETICA
kaliumsparende
diuretica
triazoolderivaten
lisdiuretica
overige antivirale
overige antimycotica
middelen
thiaziden
ANTIPROTOZOÏCA
ANTITHROMBOTICA
BLOEDGLUCOSEVER-
anticoagulantia
HOGENDE MIDDELEN
GLAUCOOMMIDDELEN
BLOEDGLUCOSEVER-
LAGENDE MIDDELEN
HOOFDPIJNMIDDELEN
insulines
triptanen
sulfonylureum-
derivaten
trombocyten-
aggregatieremmers
overige bloedglucose-
overige hoofdpijn-
verlagende middelen
middelen
HUID- EN SLIJMVLIES-
PARASYMPATHICO-
MIDDELEN
retinoïden
PARASYMPATHICO-
MIMETICA
MODULANTIA
indirect werkende
immunosuppressiva
parasympathicomim
overige RAAS-remmers
angiotensine-II-
antagonisten
JICHTMIDDELEN
PARKINSONMIDDELEN
MAAGDARMMIDDELEN
SPIERRELAXANTIA
anti-emetica
PSYCHOFARMACA
antidepressiva
H2-antagonisten
SYMPATHICOLYTICA
alfablokkers
antipsychotica
betablokkers
motiliteitsbevor-
derende middelen
protonpompremmers
benzodiazepinen
ONCOLYTICA
SYMPATHICO-
MIMETICA
UTEROTONICA
VASODILATANTIA
perifere vasodilatantia
hypnotica, sedativa,
vasodilatantia bij
anxiolytica
hypertensie
VERMAGERINGS-
MIDDELEN
VERTIGOMIDDELEN
lithiumzouten
GECLASSIFICEERDE
psychostimulantia
ONTWENNINGS-
RAAS-REMMERS
MIDDELEN
ace-remmers

Source: http://cmua.nl/Cmua/Literatuur_files/Nierfunctie%20en%20geneesmiddelen.pdf

Forensic clinical services

FORENSIC CLINICAL SERVICES PSYCHIATRIC SUMMARY NAME: Donald Doe DATE: 12/24/09 CHART NO .: 001 IDENTIFYING INFORMATION: Donald Doe is a 49-year-old African-American male who is charged with aggravated battery to peace officer. He was examined at Forensic Clinical Services on December 24, 2009 in order to render an opinion regarding his fitness to stand trial and fitness to s

Http://www.ftd.de/unternehmen/gesundheitswirtschaft/:pharma-wie

FTD.de - Pharma: Wie Fusionen die Branche retten sollen - Gesundheitswirtschaft Wie Fusionen die Branche retten sollen Mit dem Milliardenkauf des Konkurrenten Wyeth brach Pfizer den Damm für eine Flut von Zusammenschlüssen: Merck & Co. ziehen nach. Auch andere Konzerne sehen in Übernahmen ein Allheilmittel - FTD.de zeigt, wer wen schlucken will. Die aktuellen Übernahme- und Fusio

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles