Jakelussa mainitut

LABORATORIOTIEDOTE 12/2006
Jakelussa mainitut
PT-VIRTAUSTILAVUUSSPIROMETRIA BRONKODILATAATIOKOKEELLA, 2682 Pt-FVSpirD
PT-VIRTAUSTILAVUUSSPIROMETRIA, 2680 Pt-FVSpiro

Laboratoriokeskus aloittaa 1.2.2006 virtaustilavuusspirometriatutkimuksen aikuisille ja kouluikäisille lapsille Mäntän laboratoriossa. Spirometriassa esiintyvän obstruktiolöy-döksen, astmaepäilyn ja astmalääkityksen riittävyyden arvioinnin yhteydessä tutkimus tehdään aina myös bronkodilataatiokokeen (2682 Pt-FVSpirD) kanssa. Tutkimusvas-tauksena on erillinen paperituloste. Tutkimukseen ei sisälly lausuntoa. Tutkimukseen on oltava terveyskeskusjärjestelmään tehty laboratoriolähete, josta ilmenee pyyntöindikaatio / kysymyksenasettelu ja potilaan käyttämä keuhkofunktioon vaikuttava lääkitys (myös mahdollinen lääkitystauko).
Ajanvaraus
Tutkimuksen teko edellyttää ajanvarausta. Lähettävä yksikkö tilaa tutkimusajan inter-netistä os ja antaa tutkimukseen valmistautumisohjeen potilaalle. Atk-suunnittelija Hannele Prusi antaa tarvittaessa ajanvarauskoulutusta. Tiedustelut
Alue-esimies Pirjo Ritoniemi, p. (03) 311 77 905
Ajanvaraustiedustelut Atk-suunnittelija
Erkki Seppälä Vastuualuejohtaja, ylilääkäri L A B O R A T O R I O K E S K U S , P L 2 0 0 0 , 3 3 5 2 1 T A M P E R E
A s i a k a s p a l v e l u j a n e u v o n t a p u h . ( 0 3 ) 3 1 1 7 7 8 0 0 LABORATORIOTIEDOTE 12/2006
POTILASOHJE
VIRTAUSTILAVUUSSPIROMETRIA
Teille on varattu aika virtaustilavuusspirometriaan Mäntän laboratorioon pvm _________________ klo ________.
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksella mitataan keuhkojen tuuletuskykyä eli ventilaatiota ja selvitetään mahdollisen toiminta-häiriön luonnetta. Tutkimus kestää noin 45 min ja on kivuton. Tutkimuksen suoritus
Spirometriatutkimuksessa potilas puhaltaa hoitajan ohjeiden mukaan spirometrialaitteeseen. Potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja puhaltaa keuhkot aivan tyhjäksi. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia. Tutkimuksessa mitataan myös keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden vaikutus (bronko-dilataatiokoe). Tutkimukseen valmistautuminen
Älkää nauttiko vahvaa ateriaa, kahvia, teetä, kolajuomia eikä muita piristäviä juomia kahteen tuntiin
ennen tutkimusta.
Älkää tupakoiko neljään tuntiin ennen tutkimusta.
Alkoholin käyttö tutkimuspäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on kielletty.
Lääkitys

Huom! Teitä koskeviin kohtiin on merkitty (x)
( ) Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet ja muut lääkkeet voi ottaa normaalisti tutkimuspäivän aamu-na. ( ) Keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä ei saa ottaa tutkimusta edeltävän 12 tunnin aikana, muut lääkkeet voi ottaa normaalisti. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ottakaa voimassa olevat lääkereseptit tai lääkekortti mukaanne.

Tutkimuksen peruutus ja lisätietoja
Hengitystieinfektion tai muun äkillisen sairauden paranemisesta tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa. Mikäli varattu aika ei sovi Teille, pyydämme peruuttamaan tutkimusajan mahdollisimman pian Mäntän laboratoriosta, puh. (03) 311 77901. Tarvittaessa saatte lisätietoja samasta puhelinnume-rosta. L A B O R A T O R I O K E S K U S , P L 2 0 0 0 , 3 3 5 2 1 T A M P E R E
A s i a k a s p a l v e l u j a n e u v o n t a p u h . ( 0 3 ) 3 1 1 7 7 8 0 0 LABORATORIOTIEDOTE 12/2006
KEUHKOFUNKTIOTUTKIMUKSIIN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
(kauppanimet)


Ennen diagnostista keuhkofunktiotutkimusta tutkittavan tulisi olla ilman seuraavia
lääkkeitä vähintään taulukossa mainittu aika:

3 VUOROKAUTTA
2 VUOROKAUTTA
1 VUOROKAUSI
12 TUNTIA
LEUKOTRIEENIANTAGONISTIT NATRIUMKROMOGLIKAATTI ANTIKOLINERGIT NATRIUMKROMOGLIKAATTI
-Accolate
-Atrodual
-Singulair
-Atrovent
-Lomudal
-Atrovent comp.
-Ventox
HUOM!
-Spiriva (4 vrk)
-Aminocont
-Foradil
-Adrenalin
-Euphyllin
-Airomir
-Serevent
-Berotec
-Retafyllin
-Bricanyl
-Theo-Dur
-Buventol
-Theofol
-Salbuvent
-Ventoline
YSKÄNLÄÄKKEET
-Rinexin
-Seretide
-Symbicort
(4 viikkoa steroidivaikutuksen
poissulkeminen)

ANTIHISTAMIINIT – Ei vaikutusta spirometriatuloksiin.
KORTIKOSTEROIDIT – Mikäli halutaan tutkia tilannetta, jossa todennäköisesti ei ole steroidivaikutusta, tulee
ennen keuhkofunktiotutkimusta olla 4 viikkoa ilman seuraavia lääkkeitä:-Aerobeck, Asmanex, Beclomet, Beco-
tide, Cortivent, Dexametason, Flixotide, Hydrocortison, Medrol, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solo-
met

L A B O R A T O R I O K E S K U S , P L 2 0 0 0 , 3 3 5 2 1 T A M P E R E
A s i a k a s p a l v e l u j a n e u v o n t a p u h . ( 0 3 ) 3 1 1 7 7 8 0 0

Source: http://www.fimlab.fi/lake/liitetiedostot/tiedotteet/376.pdf?checksum=dc97585a26f983803e069f642ec8218e;name=12%2F2005%20Pt-virtaustilavuusspirometria%20bronkodilataatiokokeella%20ja%20Pt-virtaustilavuusspirometria

Menlo park presbyterian church

Menlo Park Presbyterian Church 950 Santa Cruz Avenue, Menlo Park, CA 94025 650-323-8600 “How to Hit the Big Time” Jim Candy How are the New Year's resolutions coming? Going all right? Yeah? All right, do you want to hear…? I'll give you two from my house. First one is one of my own. So I don't know what the Chinese calendar is for 2011, but the Jim Candy calendar for 2011 might b

bh-alliance.com

Global Sun Partners L.P. (a.k.a Arava Power) Company Obtains $1,100,000 in Partnership Interests in Global Sun Partners New York, Tel Aviv August 2009- Global Sun Partners, also known as Arava Power (The “Company”), an Israeli based company located in Southern Israel, recently closed on a Series A round of financing comprised of partnership units. “We, as well as our

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles