JegyzŐkÖnyv

Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. február 22- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:Majdanics László polgármesterTóth Albert alpolgármesterCzikora János képviselőCsáki Antal képviselőDr. Mudri Béla képviselőNyikes Tibor képviselőPócsi Zoltán képviselőSiri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyzőMacsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezetőRozgonyi Lászlóné gazdasági vezetőParóczai Sándorné pénzügyi előadóBódi Jánosné óvoda vezetőHerczeg Lajos ÁMK igazgató Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint a fele az ülésen megjelent (8 fő). Az ülésről hiányzó képviselő Dr. Kovács Pál.
Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Dr. Mudri Béla képviselő és Tóth Albert alpolgármester személyében, mely javaslatot a képviselő – testület egyhangúlag elfogadott.
Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben javasolja tárgyalni, azzal az eltéréssel, hogy az egyéb egyedi ügyek közé javasolja felvenni a közbeszerzési szabályzat módosítását. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Előterjesztés a 2011. évi költségvetés elfogadására és az erre vonatkozó önkormányzati Előadó: Majdanics László polgármester • Szennyvíz pályázattal kapcsolatban 2 határozat • Viziközmű Társulat hitel felvételéhez kézfizető kezesség vállalása • Döntés közbeszerzési eljárásról TIOP1.1.1 • Közbeszerzési szabályzat elfogadása • Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft megkeresése Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó anyagot minden képviselő írásban megkapta, várja az anyaghoz kapcsolódó kérdéseket.
Kérdés észrevétel nem lévén a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a költségvetéssel kapcsolatos írásos anyagot minden képviselő írásban megkapta. Ezt az anyagot a Pénzügyi Bizottság jóváhagyta. A költségvetés 33 millió 210 ezer forint működési hitelt tartalmazni. Szóbeli kiegészítése a költségvetéssel kapcsolatosan nincs, várja az észrevételeket, kérdéseket. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy sok „egyéb” költség van beállítva a 2010. évi és a 2011. évi költségvetésbe is. Véleménye szerint meg kellene bontani, hogy mit is takar az egyebek. Sok esetben többet költöttünk mint ami tervezve volt. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy az egyéb költségek le vannak korlátozva. A költségvetés tervezés hátulütője amit az önkormányzat Tiszalúcon megkövetelve bázis alapú költségvetés. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy arra gondol, hogy 2010. évben is 300%-kal lett túlteljesítve az egyebek költség. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez egy szigorú önmegtartóztató költségvetés, minden intézmény részéről, 2010. évi tényt a módosításhoz kell viszonyítani, nem az eredeti előirányzathoz. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy arról volt szó, döntés, hogy Képviselő- testületi hozzájárulás nélkül nem bővíthetünk létszámot. És úgy tudja, hogy az éven is lett bővítve pl: az óvodába is.
Bódi Jánosné óvoda vezető elmondta, hogy nincs az óvodába senki felvéve. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy csak megerősíteni tudja a jegyző nőt. Abban állapodtak meg, hogy a költségvetési fegyelmet rendkívüli módon be fogják tartani, olyan irányban is amire Nyikes képviselő célzott. Az önkormányzat bizalmát élvezik az intézményvezetők, erre ők személyes garanciát is jelentenek. Nehéz év előtt áll az Önkormányzat, és a múlt hibáiból tanulva reméli, hogy végre minőségi javulás is be fog következni ezen a téren.
Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy korában az orvosoknak 150.000.- forint rezsi hozzájárulás volt beállítva a költségvetésbe, jónak tartotta ezt a rendszert, mert így rá voltak utalva arra, hogy spóroljanak. Most a költségvetésbe úgy van betervezve, hogy fizetjük mindenkinek a rezsijét. Kérdése, hogy nem kellene-e visszaállni arra, hogy egy fix összeget kapjanak az orvosok? Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy emiatt komoly vita folyt a bizottsági ülésen is. Úgy gondolta a bizottság, hogy mivel önkormányzati tulajdonban vannak a rendelők, így ezeknél a rendelőknél a rezsi költséget átvállalja az önkormányzat, ezt az összeget kb 400-450.000.- forintra saccolta a bizottság. Ez az összeg meg lett emelve 563.000.- forintra, ha többe kerül mégis a rezsijük. Dr. Kovács Pál esetében ez az összeg 630.000.- forint, ezt nem tudja, hogy miért. Ez az összeg bevállalható az önkormányzat részéről, azzal a feltétellel, hogy amennyi a tényleges fogyasztás annyi lesz kifizetve számla ellenében. Majdanics László polgármester elmondta, hogy természetesen egyetért a bizottság elnökével. Minden esetben számla ellenében lesz kifizetve a költség. Ami nem használódik fel az marad a költségvetésben. Jelen pillanatban nagy odafigyeléssel működnek az orvosi rendelők és az intézmények, költségtakarékosságra törekszenek. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy amennyire lehet spórolnak, de 16-17 fokban nem lehet vizsgálni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy Dr. Kovács Pál esetében lehet, hogy azért több, mert ő bérleti díjat is kap. Nem tudja, hogy kérte ebben az évben? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy 2010-ben fenntartási támogatásként kapta, nem számla alapján. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy az önkormányzat alkalmazottja takarít Dr. Kovács Pál rendelőjében? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy igen, az a takarítónő aki a védőnőknél is takarít. Czikora János képviselő kérdése, hogy Dr. Kovács Pálnak is fizetjük a rezsi költségeit? A támogatást bérleti díjként kapta. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem fizetjük, erre kapja a fenntartási támogatást. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem kis dolog ezeket a számokat átnézni. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan az az észrevétele, hogy 11 támogatásból csak 4 támogatás maradt benne a költségvetésbe? Hogy lett így eldöntve? Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy az 5. számú melléklet tartalmazza a támogatásokat. A sportegyesület 4.5 millió forintot kért, ezt az összeget a polgármester indokoltnak tartotta, mivel egy olyan tömegsportról van szó, ami az önkormányzathoz tartozó szervezet és nem civil szerveződés. A jelenlegi kormány is fontosnak tartja a sport támogatását. Ez az egyetlen olyan sport Tiszalúcon ami tömegeket vonz, jelenleg is előkelő helyet foglal el Borsod megye tabelláján, Tiszalúc hírnevét öregbíti. Tavaly nem kaptak támogatást, hanem szponzoroktól szedte össze a pénzt, támogatás nélkül nem tudja működtetni. Szintén tömegeket vonz a két egyház, valamint a polgárőrség a közbiztonság növelése miatt kapnak támogatást. Az iskola átköltözés miatt az egyházi iskolák is be vannak vonva, ezért megemeltük az általuk kért támogatás összegét 400.000.- forintra. Tudjuk, hogy ez az elosztás nem mindenki megelégedésére történt. Minden gyerek fontos, de a bizottság jelen pillanatban ezt tartotta helyesnek.
Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy a civilek támogatását körülvevő vita nem volt méltó az önkormányzathoz. A költségvetési vita 90%-a e miatt volt. Úgy döntöttek és ezt felvállalták, hogy három prioritást tartottak szem előtt az első a Polgárőrség támogatása esetében a közbiztonság fokozása miatt. Felvállalják a történelmi egyházak támogatását. A harmadik a labdarúgás támogatása, melyet szintén felvállaltak. A civilek támogatását mihamarabb át kell gondolni, új rendeletet kell alkotni és pályázati rendszer bevezetését javasolja. Úgy gondolja, hogy ezt Tiszalúcon be lehetne vezetni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, jó hogy a sportot támogatjuk, de a focin kívül még van a diáksport akik most nem kap normatív támogatást, ott a karate, a sakkszakkör, nekik is kellett volna adni.
Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy ebben az egyben nem volt soha igazságos az elosztás. Úgy tudja, hogy fizetnek a szülők tagdíjat.
Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ők is viszik Tiszalúc hírnevét. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy reméli, a jövőben a kormány több pénzt fog ezekre a célokra adni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy javasolja a diáksport egyesület és a karate is kapjon támogatást. Nem csak a foci van a világon.
Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy több mint 100 milliós hiánnyal kezdték a költségvetés tárgyalását. Nagy munka árán tartunk ott ahol tartunk. A létszámcsökkentést el tudtuk kerülni ebben az évben eddig egyenlőre. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a héten hallotta Dr. Mudri Bélától, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátással kezdenek gondok lenni. A tavalyi évi költségvetéshez képest 1 millió forinttal csökkent a költségvetésben szereplő összeg. Olyan lépést fontolgat az ügyeletet vezető orvos, hogy elviszi Tiszalúcról az ügyeletet, leválnának Tiszalúcról. Ezt javasolja, hogy ezt át kell beszélni az illetékesekkel, ragaszkodik ahhoz, hogy az ügyelet központja Tiszalúcon maradjon. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, nem tudja, hogy az ügyeletet vezető orvoshoz hogy jutott el a költségvetés tervezete, hol találkozott vele. De ha mégis találkozott vele akkor miért nem jött el megbeszélni a problémáját. Az ügyeleti költségek nem csökkentek és ezt be is szeretné bizonyítani. Kér minden képviselőt, hogy keresse ki a költségvetéséből az ügyeletre vonatkozó részt (862-102). A telefonköltséget a vállalkozónak kell fizetnie, tavaly azért fizette az önkormányzat, mert ott működött az I. számú háziorvosi körzet. Az éven már nem rendel ott a háziorvos, így 2011. évben nincs tervezve erre pénz. 2010. évben a rezsi költségek túl lettek tervezve amiatt, mert éjjel –nappal rendelés volt. Gázra 450.000.- forint (ténylegesen 110.000.- forint +ÁFA) volt a kiadás, ugyanígy a víznél, villanynál. Ezek a költségek a tavalyi évi tervhez képest ezért csökkentek. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kifizetése számla alapján került kifizetésre, minden számlát amit az ügyelet küldött kifizettünk, a közbeszerzési szerződés alapján. Nem lesz az éven közbeszerzés, így ennek a költsége sincs betervezve. Így látható, hogy semmivel nem csökkent az ügyeletre tervezett pénz. Egyébként van egy társulásunk, egy közbeszerzési eljárás folytán létrejött szerződésünk, és ha a szolgáltató menni akar, akkor neki kell a szerződésszegés miatt a felelősséget vállania. Pócsi Zoltán képviselő megköszönte a tájékoztatást és most már tisztán lát. Ha valamit nem ért akkor jöjjön el a jegyző nőhöz tisztázni a dolgokat.
Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy maximálisan megbízott a jegyző nőben. Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem tudja elfogadni a reklamációt, ha a közbeszerzést elnyerte 24 millió forintért, akkor milyen alapon akar még 1.2 millió forintot kérni, megkerülve a közbeszerzést. Ő 24 millióért nyerte meg a közbeszerzést. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy az egészségbiztosítástól hogy kapja a támogatást? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy közvetlenül kapja a támogatást. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy úgy tudja, hogy Kiss doktor még plusz támogatást szeretne kérni kb. 500.000.- forintot, mert Taktaharkány ő plusz támogatást adott neki.
Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem lehet a szerződése miatt. Czikora János képviselő elmondta, hogy visszatérne az előző témához. Azért is mert érintett és azért is, mert az a tény ami az elmúlt bizottsági ülés óta változott meglepte és felháborítja. Ha elfogadható indoklást kapna akkor elfogadná. Miért történt ez a döntés, hogy 11 –ről 4-re csökkent a támogatottak száma, nagyon szomorúnak és sajnálatosnak tartja. A labdarúgás azért került előtérbe, mert nem civil. Ha nem civil szervezet akkor milyen szervezet? Ugyanolyan civil szervezet, mint sok más egyesület.
Majdanics László polgármester elmondta, hogy NAGYKÖZSÉGI Sportegyesület. Czikora János képviselő elmondta, hogy az egyesület is civil szervezet. Civil fiatalok sokasága, ami amatőr módon folytat bizonyos tevékenységet. A kormány támogatja, reflektor fénybe hozta a sportot, de sok minden mást is (kultúra, művészet). 8-10 egyéb szervezet ami tiszalúci fiatalokat foglalkoztat, teljes mértékben ki lett zárva a támogatásból. A sport hírnevet hoz Tiszalúcnak, elnézést kér a színjátszó csoport is ugyanúgy viszi Tiszalúc hírnevét és a Tűzvirág Művészeti Egyesület is. Nagyon méltatlannak tartja ezt az elosztást. Tudja, hogy ez el van döntve, nincs értelme ezen vitatkozni. Tisztában vagyunk ezekkel a dolgokkal és tudomásul is vesszük. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem ellenségek vagyunk azért mert elmondjuk a véleményünket. Czikora János képviselő elmondta, hogy ezt az elosztást indokolatlannak, igazságtalanságnak tartja. Kötelességének érzi a véleményét elmondani. Ilyen még soha nem volt, hogy egy civil szervezet többet kapott volna, mint amennyit kértek. Ezeket az indokokat kár megfogalmazni. Ezt a magatartást etikátlannak, igazságtalannak tartja sok-sok tiszalúci gyerekkel és fiatallal szemben. A szülői hozzájárulás a mazsorett csoportnál 1.000.,- forint/hó és egy gyerek havi költsége kb 110.000.- forint. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy megszűnt-e a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, mert az éven nincs rá tervezve? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy azért nincs, mert 100%-ban támogatott, utófinanszírozott, ezért nincs rá pénz tervezve.
Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy 800.000.-forint közköltséges temetésre tervezve és elköltöttünk forintot 1.400.000.- forint, most is 800.000.- forintot terveztünk. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a szociális rendeletünket is módosítani kell majd, és ekkor javasolni fogja, hogy csak a legolcsóbb hamvasztásos temetést lehessen közköltséges temetésként kérni. Valahol csökkenteni kellett a kiadásokat ezért csak 800.000.- forintot terveztünk. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy megköszöni Czikora János képviselő véleményét. Tudja, hogy igazságtalan az elosztás, nem fogadják el azok, akik nem kapnak. Vannak más szempontok. Tavaly jobb volt a helyzetünk, mert nem kapott senki támogatást. Tóth Albert alpolgármester megköszönte, hogy személyeskedés nélkül mondták el a képviselők a véleményüket, ez komoly előrehaladás. Pontosítana azzal kapcsolatosan, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen is ezek a számok szerepeltek a költségvetés tervezetben. Elmondta, hogy nem mond le a jövőben arról, hogy a civilek támogatását át kell alakítani, igazságosabbá kell tenni, mint ahogy az elmúlt években volt, radikálisan meg kell változtatni, szigorúbbá tenni, mivel közpénzek elosztásáról van szó.
Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy ez a tervezet tartalmazza-e a tiszteletdíjat? Kérdése, hogy nem kellene lemondani róla? Tóth Albert alpolgármester elmondta, van egy hatályos rendeletünk, mely alapján minden képviselő írásban lemondhat a tiszteletdíjáról. A rendelet mellékletet tartalmazza azt a lapot, melyen le lehet mondani. Ez a legtisztább úgy gondolja. Erkölcsi nyomás nem nehezedik a képviselőkre, mert a kampányban nem ígérték meg, hogy a tiszteletdíjat eltörlik, olyan csoport nem került be a testületbe. Két lehetőség van vagy lemond a tiszteletdíjáról és a költségvetésben marad, vagy fölveszi a nettó tiszteletdíjat és azt felajánlja ahová akarja. A korábbi gyakorlatot nem tudja támogatni. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy megígérte és tartja is, hogy a közösség céljára fogja a tiszteletdíját felhasználni. Ezt továbbra is fenntartja. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy miért nem kerül egy alapba? Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy alapba nem akarja tenni, mert akkor nem tudja hogy mire költik. Czikora János képviselő elmondta, hogy nagyon egyértelmű, személy szerint kijelenti, hogy amikor volt tiszteletdíj akkor mindig is közösségi célokra fordította visszamenőleg éveken keresztül, ezután is így fogja tenni és azon túlmenően is sok mindent támogat. Meglepi, hogy korábban még ünnepi műsorok keretében is elhangzott, hogy milyen nemes dolog, nem veszik fel a képviselők a tiszteletdíjukat. Most mikor sokkal nehezebb helyzetben van az Önkormányzat, most fontos a tiszteletdíj. Eddig mindig a többség ellene volt, aki nem az fekete listára került. Most pedig amikor azt hangoztatjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, most megjelenik a költségvetésben. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy mindenkinek megvan a lehetősége, hogy felajánlja a tiszteletdíjat.
Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi államkötvényünk maradt? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy 2012-ben semmi kötvényünk nem lesz, hitelünk lesz. Majdanics László polgármester feltette a kérdése, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan lesz-e módosító indítványa valakinek? Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy a módosító indítványa az, hogy a karate egyesület és a diáksportkör 500-500 ezer forint támogatásban részesüljön a hitelfelvétel terhére.
Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a Képviselő- testület 2 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett nem szavazott meg. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy mivel a költségvetés tervezetben hitel szerepel ezért kell egy olyan határozatot hozni, melyben az szerepel, hogy a 2011. évi költségvetésbe működési hitelt állítanak be 32.210.000.- forintot. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a 2011. évi költségvetésbe működési hitelt állítanak be, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: 2011. évi költségvetésbe működési hitel beállítása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a 2011. évi költségvetésébe 32.210.000.- forint működési hitelt állít be. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, a 2011. évi költségvetés fő számait. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetést, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett megszavazott és megalkotta Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011./II.22./ önkormányzati rendelete
2011. évi költségvetéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Ezzel a napirend tárgyalását lezárták.
Majdanics László polgármester elmondta, hogy 2011. évben minden intézményünket át szeretnénk világítani. Az alábbi határozati javaslattal él: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola átvilágítását elrendeli.
Az átvilágítás elvégzésére vonatkozóan szakértőktől két ajánlatot kell bekérni.
Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy miért kell ez? Majdanics László polgármester elmondta, hogy az indoklása az alábbi: Az intézményi átvilágítás Önkormányzatunkat segíti abban, hogy felmérjük működését, erőforrásaikat és elősegítsük a takarékosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működést. A költségekből nem csak a munkaerő leépítésével lehet lefaragni, hanem az intézményi struktúra és a különböző munkafolyamatok racionalizálásával, a párhuzamosságok megszűntetésével is értékes forintok spórolhatók meg. Az átvilágításnál ellenőrizni kell az elmúlt évekre vonatkozóan a többi között a költségvetés végrehajtását, a személyi juttatásokat, a létszámgazdálkodást, továbbá véleményezni kell a jogszabályi előírások, szakmai követelmények stb. érvényesülését.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az intézmény megújult szakmai vezetése is támogatja az átvilágítást. Indokolt esetben a közeljövőben további intézmények átvilágítására vonatkozóan is előterjesztésekkel fogok élni.
Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy kik fogják végezi, és pénzügyi vagy szakmai ellenőrzést szeretnénk? Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy pénzügyi és szakmai átvilágításhoz is ragaszkodnak. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyibe fog kerülni ez az átvilágítás? Véleménye szerint a vezetőnek kellene javaslatokat tenni. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy az árajánlatokat minden képviselő meg fogja kapni és a testület fog dönteni. Az intézmény vezetők is fognak javaslatokat tenni. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a pénzügyi bizottság kiadta az intézményeknek, hogy május 15-ig át kell nézni a jelenlegi működő struktúrájukat. Ezzel nem fejeztük be a gazdálkodás tárgyalását. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ezt meg kellene várni és csak utána kellene külsőst hívni, ha nem vagyunk megelégedve a javaslatokkal.
Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy az iskolával kezdjük az átvilágítást, majd megyünk sorba minden intézményen. Nem az a véleménye, hogy ez egy felesleges pénzkidobás. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy meg kellene várni az intézményvezetők javaslatait. A helyiek tudják, hogy hol lehet spórolni. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy ez nem egy rosszindulatú dolognak kell venni. Az intézmény vezetője is támogatja a javaslatot.
Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy május 15-e után kell csak árajánlatot kérni. Siri Norbert képviselő elmondta, az a véleménye, hogy csak a lelkiismeretünk megnyugtatására kell ezen végig menni. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy amennyiben szerkezeti átalakításra van szükség, akkor azt az oktatási intézményekben csak a nyári szünetben lehet megoldani. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy más az, ha egy külső szakértő végzi el ezt a folyamatot. Számtalan önkormányzat él ezzel a lehetőséggel. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy minden évben volt MÁK vizsgálat az iskolánál és az óvodánál is, nem találtak semmi hibát. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy volt azért hiba, mikor vissza kellett fizetnünk. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy át fogják közösen nézni, amit az átvilágítást végző leír. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy most van jó világ. Azt mondtátok a kampány idején, hogy akkor lesz jó világ ha Fideszes testület lesz. Most van jó világ 32 millió forintos hitellel elfogadott költségvetéssel. Tóth Albert alpolgármester kérdése, hogy ki és mikor mondott ilyet? Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület 6 igen szavazat 1 ellen szavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában
lévő Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola átvilágítását elrendeli.
Az átvilágítás elvégzésére vonatkozóan szakértőktől három ajánlatot kell bekérni.
Felelős: Majdanics László polgármesterHatáridő: azonnali Szennyvíz pályázattal kapcsolatban határozathozatal Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a szennyvíz pályázathoz szükséges még három határozat meghozatala. Az első arról szól, hogy a pályázathoz szükséges önrészre az EU Önerő Alapból pályázunk (128.665.000.- forint összegben). A második határozat arról szól, hogy szennyvíz elvezető rendszer és szennyvíztisztító telep létesítése céljából pályázunk, az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikás, díjképzést ismerjük és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk. A harmadik határozat az lenne, hogy a Viziközmű Társulat hiteléhez kézfizető kezességet vállal az önkormányzat, (ez a hitel igérvényhez szükséges) max 130.000.000.- forintig. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy tájékoztatva lett-e a lakosság arról, hogy kb 100.000.- forintot kell majd ingatlanonként fizetniük? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy amíg konkrét számaink nincsenek, addig nem tájékoztatják a lakosságot. Minden lakos fog tájékoztatást kapni arról, hogy jelenleg hogy áll a befizetése. A lakosságnak pontos információt kell adni. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az első és legfontosabb, hogy mindenkinek a 42.000.- forint legyen befizetve. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy ha nem fizetik be a lakosok, akkor mi lesz, gondoltunk már erre? Majdanics László polgármester elmondta, hogy reméljük, hogy be fogják fizetni. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy nagyon nagy az érdeklődés a szennyvíz felől? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy futamidő nyújtással lehet plusz pénzt beszedni. Ha nem lehet szennyvízre EU Önerő alapra pályázni, akkor lesz nagy gond. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az éven elkezdődik a munka ha minden jól megy. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy meg kell győzni a lakosságot. Ki kellene gyűjteni, hogy mennyi vizet fogyaszt el éves szinten a lakosság és mennyi szennyvizet vitet ki. Ez is okozza a belvíz problémát. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy nem nekünk kell meggyőzni, erre van egy projektmenedzser. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a Nonprofit Kft tud erre vonatkozóan kimutatást adni. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a jegyző nő által előterjesztett határozatot, melyet a Képviselő –testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: KEOP 1.2.0 sz. pályázathoz saját forrás kiegészítése céljából EU Önerő Alap támogatás igénylése. 1. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a „KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” pályázati kiírás keretében fejlesztési célú
pályázatot nyújt be „Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, a szennyvízelvezetés és
ártalommentes tisztítása Tiszalúc Nagyközségben”
céljából. A benyújtásra kerülő
pályázattal kapcsolatban – amennyiben a KEOP Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek
ítéli - a képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a saját erő részbeni kiváltására az
Önkormányzat Az EU Önerő Alaphoz támogatás céljából pályázatott nyújtson be.
2. Az önkormányzat a 8/2010 (II.26.) ÖM. rendelet alapján a fejlesztéshez szükséges saját forrás maximum 50 %-os támogatására jogosult. 3. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy amennyiben az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat nem lesz eredményes a projekt megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzat költségvetéséből 100 %-ban biztosítja. Felelős: polgármesterHatáridő: támogatás elnyerése estén.
Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a jegyző nő által előterjesztett határozatot, melyet a Képviselő –testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: KEOP 1.2.0 sz. pályázathoz nyilatkozat Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a „KEOP 1.2.0
Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” pályázati kiírás keretében „Szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése, a szennyvízelvezetés és ártalommentes tisztítása Tiszalúc
Nagyközségben”
című fejlesztési célú pályázatot valósít meg szennyvízelvezető rendszer és
szennyvíztisztító telep létesítése céljából.
A képviselő-testület nyilatkozik az RMT-ben bemutatott adatok valódiságáról, továbbá arról, hogy az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják. Felelős: polgármesterHatáridő: támogatás elnyerése estén.
Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a jegyző nő által előterjesztett határozatot, melyet a Képviselő –testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: Viziközmű Társulat társulati hitel visszafizetésére kézfizető kezesség vállalása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a Tiszalúci Viziközmű Társulat által kérelmezett maximum 130.000.000.- forint víziközmű társulati hitel visszafizetéséért és a hitel járulékainak megfizetéséért készfizető kezességet vállal.
A testület kötelezettséget válla arra, hogy a visszafizetés időtartama alatt a kezességvállalással érintett hitel visszafizetését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja." Felelős: polgármesterHatáridő: támogatás elnyerése estén.
Pócsi Zoltán képviselő javasolja, hogy az illetékeseket hívják meg egy tájékoztatóra. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy erre van egy cég. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy még a cég sem tud pontos adatokat. Döntés közbeszerzési eljárásról TIOP 1.1. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ezzel a pályázattal az iskolába számítógépeket, informatikai eszközöket nyertünk 23 millió forint értékben. A támogatási szerződés megkötésre került. A pályázat 100%-ban támogatott. A közbeszerzési eljáró cég kijelölése a Képviselő –testület feladata. A pályázatban 800.000.- forint szerepel a közbeszerzési feladatokra. Ezzel kapcsolatosan három ajánlat érkezett SZINVA- KÖZ Közbeszerzési és Projekt Tanácsadó Kft bruttó 800.000.- forint, PLAVIX Kereskedelmi és szolgáltató Kft.bruttó 850.000.- forint, és a CEQM Plusz bruttó 875.000.- forint. Javasolja, hogy a SZINVA-KÖZ Kft-t jelölje ki a Képviselő- testület a közbeszerzést bonyolító cégnek. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, melyet a Képviselő –testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: TIOP 1.1. pályázathoz közbeszerzést bonyolító cég kijelölése Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a TIOP 1.1. pályázathoz a SZINVA-KÖZ Közbeszerzési és Projekt Tanácsadó Kft-t bízza meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A közbeszerzési eljárás költsége bruttó 800.000.- forint. Felelős: polgármesterHatáridő: azonnali és folyamatos Közbeszerzési szabályzat módosítása Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, ahhoz hogy a TIOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzést le tudjuk bonyolítani, módosítani kell a közbeszerzési szabályzatunkat. 2010. őszén megváltozott a közbeszerzési törvény, ezért a közbeszerzési szabályzatunkban át kell vezetni a módosításokat. A módosítások az alábbiak lennének. Az egyik az, hogy saját honlapra tesszük fel a szabályzatot, nem a Közbeszerzési Tanácsnak, a másik, hogy eddig a közbeszerzési bizottságnak voltak képviselő tagjai is, a jogszabály alapján az a képviselő aki tagja a bíráló bizottságnak az nem szavazhat a testületi ülésen a közbeszerzésről. Ezért javasolja azt a módosítást, hogy a pénzügyi bizottság külsős tagja Lovas Ferenc legyen az egyik tag, valamint tagja legyen még a gazdasági vezető és a jegyző. A polgármester is delegálhat tagokat, de azok a tagok nem szavazhatnak. Tóth Albert alpolgármester támogatja Lovas Ferenc bizottsági tagságát. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a közbeszerzési bizottság egyik tagja Lovas Ferenc legyen, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Közbeszerzési Bizottság tagjának Lovas Ferencet a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság külsős tagját megválasztja. Felelős: Majdanics László polgármesterHatáridő: azonnali és folyamatos Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tiszalúc Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatát eléfogadja. /A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Felelős: Majdanics László polgármester Miskolc- Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft megkeresése Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a Miskolc- Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője megkereste az Önkormányzatot, hogy az 500.000.- forint névértékű üzletrészünket megvásárolná 50.000.- forintért. Azért csatlakoztunk ehhez a Kft-hez, mert korábban a szennyvízre egy olyan pályázat keretében pályáztunk volna, amihez határ menti kapcsolatok kellettek. Nem javasolja az adásvételt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy ő sem javasolja az üzletrész eladását. A javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: Tárgy: Miskolc- Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft megkeresése Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Miskolc –Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft megkeresését, melyben megvásárolná az Önkormányzat 500.000.- forint névértékű üzletrészét 50.000.- forintért nem támogatja és az Önkormányzat üzletrészét nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Majdanics László polgármester Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját.
Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy a Gyöngyvirág utcai önkormányzati telken vannak elhelyezve betoncsövek, amit ő korábban hozatott. Ezeket a beton csöveket felajánlja a falunak átereszek készítéséhez. Majdanics László polgármester megköszönte a felajánlást.
Nyikes Tibor képviselő az ülésteremből távozott, jelenlévő képviselők száma 6 fő. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy hozott még egy pályázati felhívást. Véleménye szerint kellene egy pályázatíró céggel beszélni kellene, hogy figyeljék folyamatosan a pályázatokat amiben gátakra lehetne pályázni. Jelenleg két pályázatot hozott egy ÉMOP, KEOP pályázatot.
Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy előzetes tulajdonosi hozzájárulást kértük az ingatlan tulajdonosoktól. Várjuk a válaszukat, ezt követően lehet a Vízügyi Igazgatósághoz fordulni és a tervezőhöz. Siri Norbert képviselő kérdése, hogy akkor nem jó ötlet a partfal szakadás megakadályozásához a gát átvágása? Majdanics László polgármester elmondta, hogy megpróbálni meg lehet. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy a jogi bizottsági ülésen is tárgyalták a térfigyelő rendszer kiépítését. A bevezető utakhoz és a központi helyekre javasolják elhelyezni a kamerákat, rendőrségi rendszerre és a kábeltelevíziós rendszerre rácsatlakozva. A bizottság úgy döntött, hogy folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket és amit van lehetőség akkor pályázni kell. Pócsi Zoltán képviselő kérdése, hogy beszéltünk-e már ez ügyben a kábeltévé szolgáltatóval? Siri Norbert képviselő elmondta, hogy ő már tárgyalt ezzel a céggel.
Majdanics László polgármester elmondta, hogy meg kell kérdezni a kábeltévé szolgáltatót, hogy a jelenlegi rendszer alkalmas lenne-e erre a célra? Siri Norbert képviselő elmondta, hogy megkeresi a cég vezetőjét ez ügyben. Majdanics László polgármester elmondta, hogy valóban ez az első lépés, ezt meg kell várni, hogy ők mit mondanak. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy a rendőrségnek kell kontrollálnia, majd a kész rendszert.
Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta.

Source: http://tiszaluc.joomlaportal.hu/honlap/jegyzok/20110222.pdf

Microsoft word - rapportageonderzoek2.doc

Alzheimerpanel Groningen – Uitkomsten onderzoek 2 Tabel 1: Respons Hoeveel mensen hebben de vragenlijst ingevuld? Tabel 2: Achtergrond respondent Tabel 3: Leeftijd Tabel 4: Geslacht Tabel 5: Jaar diagnose Jaar diagnose dementie - mantelzorger aangemeld voor panel ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV – januari 2011 Tabel 6: Achtergrond mantelzorger (Belang

Microsoft word - psychotropic drugs and me.doc

The Vermont Legislative Research Shop Psychotropic Drugs and Children What are Psychotropic Drugs? A psychotropic drug is any drug capable of affecting a person's mind, emotions, and behavior. Psychotropic drugs work by changing some of the body's natural chemical levels and ratios; the change induced by these medications in the brain's chemical composition modifies human behavior (N

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles