Utrecht.nl

4 | januari 2010 | Nieuwsbrief Infectieziekten | Voor huisartsen in de provincie Utrecht
Meldingen Infectieziekten (regio) januari-juni 2009
Infectieziekten
voor huisartsen
provincie Utrecht
Nederland
Uitbraken van infectieziekten in instellingen 26 Q-koorts
in de provincie
Babette Rump, arts infectieziektebestrijding, Jane van Ommen, sociaal verpleegkundige, GGD Midden-Nederland. Tot 2009 ontvingen de GGD-en in de provincie Utrecht samen
jaarlijks 0-6 meldingen van Q-koorts per jaar. In mei 2009
kwam hier verandering in. Binnen een week meldde het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein negen opnames met
een acute Q-koorts.
Wat gebeurde er in 2009
STEC/ enterohemorragische E.Coli-infectie landelijke 1:1,7; 62% van de vrouwen ten arts infectieziektebestrijding gg&gd Utrecht, gelijk aan Noord-Brabant. De (huis)artsen Overzicht gemelde infectieziekten provincie Utrecht januari-juni 2009 Bart Vlaminckx, arts-microbioloog in het St. Antonius Ziekenhuis te snel als het landelijk gemiddelde. De tijd Ontwerp Werf3.nlDruk Raddraaier bv., Amsterdam tussen de eerste ziektedag en het stellen Oplage 1.000Redactieadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht 2 | januari 2010 | Nieuwsbrief Infectieziekten | Voor huisartsen in de provincie Utrecht
3 | januari 2010 | Nieuwsbrief Infectieziekten | Voor huisartsen in de provincie Utrecht
Diagnostiek en therapie van
Q-koorts
Annette Stemerding, AIOS medische microbiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein van de diagnose was gemiddeld 18 dagen. Beschikbaarheid Koorts met een vraagteken?
griepachtige verschijnselen (20%). Deze worden in de Behandeling
van de snelle diagnostische methode van pcr op Coxiella Q-koorts is een acute, maar soms ook chronische regel niet gezien door een arts. Ongeveer 20% van de zoönose die wereldwijd voorkomt. De eerste beschrijving geïnfecteerden zoekt medische hulp; zij worden in de Het antibioticum van eerste keus bij de behandeling van van deze ziekte dateert uit 1937 en vermeldt een meeste gevallen behandeld door de huisarts, bij 2-5% is acute ongecompliceerde Q-koorts is doxycycline 2 d.d. Wat kunnen de Utrechtse huisartsen
koortsende ziekte bij medewerkers van een abattoir in 100 mg, gedurende 14 dagen. Antibiotische behandeling verwachten in 2010
Brisbane, Australië. Omdat de diagnose initieel niet Bij 1-5% van de patiënten (symptomatisch en verkort de ziekteduur en vermindert de kans op het Inmiddels is er door de landelijke overheid een aantal bekend was werd deze nieuwe ziekte aangeduid met Q asymptomatisch) kan een chronische vorm van Q-koorts maatregelen genomen die de kans op een (grotere) ontstaan, met als meest voorkomende verschijningsvorm epidemische verheffing in het voorjaar van 2010 (kweek negatieve-) endocarditis (60-70%).
Acute infectie kinderen
verkleinen, zoals tankmelkonderzoek, ruiming en De verwekker
Bij kinderen tot acht jaar kan doxycycline niet worden een mestuitrijverbod. Daarnaast is vaccinatie van Coxiella burnetii is een obligaat intracellulair levende Risicogroepen
gegeven en is trimethoprim-sulfamethoxazol het middel schapen en geiten op melkbedrijven, kinderboerderijen, bacterie met een ontwikkelingscyclus waarin twee Patiënten met pre-existente afwijkingen in het vasculaire van voorkeur. Clarithromycine, al dan niet in combinatie zorgboerderijen en dierentuinen vanaf 2010 verplicht.
verschijningsvormen te onderscheiden zijn, de small- systeem (zoals hartklepgebreken, aneurysmata en cell-variant (scv) en de large-cell-variant (lcv). vaatprothesen), patiënten met gestoorde afweer Coxiellabacteriën in het milieu terecht is gekomen, zijn De scv is zeer resistent tegen fysische en chemische (transplantatie, kanker en chronische nierziekte) Acute infectie zwangeren
nieuwe gevallen van Q-koorts ondanks deze maatregelen invloeden en wordt spore genoemd. Deze spore is en zwangeren hebben een verhoogde kans op het Zwangeren kan men in de eerste 2 trimesters behandelen zeker niet uitgesloten. Huisartsen doen er dus verstandig zeer infectieus en ontwikkelt zich, na opname in de ontwikkelen van een chronische infectie.
met trimethoprim-sulfamethoxazol (2 d.d. 960 mg). aan om alert te blijven op Q-koorts.
fagocyt, tot lcv. Deze omvorming gaat gepaard met een In het laatste trimester wordt een combinatie van verandering in het lipopolysaccharide van de bacterie en Prognose
erythromycine en rifampicine aangeraden. Na de Informatie voor publiek en huisartsen vindt u via de is serologisch bij de gastheer aantoonbaar en van belang Meestal geneest Q-koorts spontaan na een à twee weken. zwangerschap dienen patiënten tot 1 jaar na de voor differentiatie tussen acute en chronische Q-koorts De immuniteit is meestal levenslang, al kan herinfectie bevalling serologisch vervolgd te worden om reactivatie of het ontstaan van chronische Q-koorts uit te sluiten. Bevalling dient onder begeleiding van een gynaecoloog Besmetting
Diagnostiek
te geschieden. Zeker indien de behandeling relatief C. burnetii kan een grote verscheidenheid aan dieren De diagnostiek van acute infectie is gebaseerd op het kort voor de bevalling is gestart moet men rekening infecteren. Belangrijkste besmettingsbronnen voor aantonen van antistoffen tegen C. burnetii fase II houden met het zeer infectieuze karakter van de de mens zijn geiten, schapen en runderen. Over het antigenen (lcv). Een hoge IgM antistoftiter of een zwangerschapsproducten (placenta, vruchtwater). algemeen zijn geïnfecteerde dieren zelf niet ziek maar viervoudige titerstijging van IgG fase II is bewijzend uit de infectie zich door vroeggeboorte of verminderde voor een acute infectie. In de vroege fase van de ziekte, Chronische infectie
fertiliteit. De bacterie wordt door geïnfecteerde tot ongeveer twee weken na aanvang van symptomen, De behandeling van een chronische infectie is langdurig, dieren in grote hoeveelheden uitgescheiden in de kan een acute infectie ook worden aangetoond met minimaal 12 maanden, met een combinatie van de twee geboorteproducten maar ook in de urine, feces en melk. behulp van de detectie van dna fragmenten van C. synergistische middelen doxycycline 2 dd 100 mg Besmetting van de mens kan vervolgens plaatsvinden burnetii in bloed of sputum door middel van een en hydroxychloroquine 200 mg 3dd. Tevens dient via inhalatie van gecontamineerde aerosolen, via direct polymerasekettingreactie (pcr). Het voordeel van deze de Q-koortsserologie te worden herhaald en kan de contact met besmette weefsels of vloeistoffen, of via test is dat het resultaat snel beschikbaar is en dat de behandeling worden gestopt als de IgG fase-I-antistoffen < consumptie van besmette rauwe melk(-producten). gevoeligheid en de specificiteit van de test zeer hoog Ziekteverschijnselen
Een hoge IgG titer van antistoffen tegen C. burnetii fase I Follow-up
De symptomen van Q-koorts zijn zeer variabel en weinig antigenen (scv) duidt op een chronische infectie. Tevens Patiënten met risicofactoren (zie boven) voor het specifiek. Inhalatie kan leiden tot een pneumonie, kan pcr op perifeer bloed of aangedaan weefsel de ontwikkelen van een chronische Q-koorts dient men na ingestie kan een hepatitis tot gevolg hebben. Het 3, 6 en 12 maanden te screenen op het ontwikkelen van merendeel van de besmettingen verloopt echter chronische Q-koorts middels serologie (IgG tegen fase I) asymptomatisch (60%), of met kortdurend milde

Source: https://www.utrecht.nl/images/Gggd/ggdinfo/publicaties/nieuwsbrief_infectieziekten_16.pdf

Microsoft word - equine_cushings_disease.doc

Equine Cushing’s disease Equine Cushing’s disease is a disorder of the pituitary gland that results in hormonal imbalances, causing a variety of clinical signs: a long, wavy hair coat that fails to shed according to normal seasonal patterns; excessive sweating; lethargy and poor athletic performance; chronic recurrent laminitis; infertility; weight loss; muscle wasting, especially along th

Nddf_drug_pricing_v4d.pdf

DRUG NAME (DOSE) DRUG NAME (DOSE) ACETIC AC/RICINOLEIC/OXYQUINOL 0.921-0.7%Prices on this list are subject to change without notice. Up to date prices for a particular drug may be found using the price look up tool found along DRUG NAME (DOSE) DRUG NAME (DOSE) Prices on this list are subject to change without notice. Up to date prices for a particular drug may be found using the pric

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles